ARCHÍV ÚŘEDNÍ DESKY

Informace OÚ Hošťálková
Datum zveřejnění Název dokumentu, popis Poznámka
7.6.2017 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby - "Účelová komunikace - Hošťálková - lokalita Za školkou" - Obec Hošťálková (pdf) do 16.6.2017
24.5.2017 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2016 (doc) do 10.6.2017
19.5.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Zlínském kraji (pdf) 6.6.2017
15.5.2017 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 (pdf)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016(pdf)
do 1.6.2017
15.5.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Zlínském kraji (pdf) 31.5.2017
11.5.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby „Zateplení bytového domu č.p. 580-587, Hošťálková“ v katastrálním území Hošťálková, která nabyla účinnosti dne 2.05.2017(pdf) do 27.5.2017
11.5.2017 Závěrečný účet Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2016 (pdf)
do 27.5.2017
11.5.2017 Pozvánka na 27. zasedání OZ v úterý 16.5.2017 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 16.5.2017
3.5.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Zlínském kraji (pdf) 19.5.2017
14.3.2017 Zlínský kraj vyhlašuje záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje (pdf) do 14.5.2017
12.4.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném řízení na zakázku malého rozsahu "Modernizace herního hřiště u zámku a dovybavení herními prvky, Hošťálková" (pdf) do 3.5.2017
12.4.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném řízení na zakázku malého rozsahu "Revitalizace zpevněných ploch u sportoviště, Hošťálková" (pdf) do 3.5.2017
4.4.2017 Rozpočtové změny obce Hošťálková 1/2017 (xls) do 20.4.2017
31.3.2017 Pozvánka na 26. zasedání OZ v úterý 4.4.2017 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 4.4.2017
9.3.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje - UKONČENÍ (pdf) 27.3.2017
6.3.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném řízení na zakázku malého rozsahu "Oprava komunikace v centru obce poničené v roce 2016, Hošťálková" (pdf) do 20.3.2017
23.2.2017 Pozvánka na 25. zasedání OZ v úterý 28.2.2017 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 31.1.2017
25.1.2017 Pozvánka na 24. zasedání OZ v úterý 31.1.2017 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 31.1.2017
13.1.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové - SO 03 severní fasáda" (pdf) do 27.1.2017
13.1.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové - SO 04 západní fasáda" (pdf) do 27.1.2017
13.12.2016 Pozvánka na 23. zasedání OZ v pondělí 19.12.2016 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 19.12.2016
2.12.2016 Návrh rozpočt u Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko Vsetínsko na rok 2017 (pdf)
do 18.12.2016
1.12.2016 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2017 (xls) do 17.12.2016
23.11.2016 Pozvánka na 22. zasedání OZ v úterý 29.11.2016 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 29.11.2016
16.11.2016 Návrh rozpočt u Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2017 (pdf) do 2.12.2016
19.10.2016 Pozvánka na 21. zasedání OZ v úterý 25.10.2016 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 25.10.2016
17.10.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby - "Zateplení bytového domu č.p. 580-587 Hošťálková" - Obec Hošťálková (pdf) do 25.10.2016
8.9.2016 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů(pdf) do 15.11.2016
22.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do do zastupitelstva Zlínského kraje 2016 (doc Word) do 8.10.2016
16.9.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby s názvem - "Řešení objemných odpadů v rámci odpadového centra Hošťálková " v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková(pdf) do 26.9.2016
14.9.2016 Pozvánka na 20. zasedání OZ v úterý 20.9.2016 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 20.9.2016
3.8.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu ve Zlínském kraji (pdf) 19.8.2016
3.8.2016 Pozvánka na 19. zasedání OZ ve čtvrtek 8.8.2016 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 8.8.2016
15.7.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou-morem včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 2.8.2016
13.7.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje - UKONČENÍ (pdf) 29.7.2016
21.6.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou-morem včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 8.7.2016
24.5.2016 Pozvánka na 18. zasedání OZ ve čtvrtek 30.6.2016 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 30.6.2016
13.6.2016 Obec Hošťálková - Výběrové řízení na pracovní pozici: THP- referent (pdf) 30.6.2016
13.6.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje - UKONČENÍ (pdf) 29.6.2016
6.6.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 22.6.2016
25.5.2016 Ministerstvo životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07"(pdf) do 25.6.2016
11.4.2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j 120 EX 21242/13-185 - Milan Plšek(pdf) do 29.6.2016
11.4.2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j 120 EX 21242/13-186 - Milan Plšek(pdf) do 29.6.2016
13.5.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 31.5.2016
13.5.2016 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje - UKONČENÍ (pdf) 31.5.2016
18.5.2016 Pozvánka na 17. zasedání OZ v úterý 24.5.2016 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 24.5.2016
5.5.2016 Závěrečný účet Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2015 (pdf)
do 20.5.2016
4.4.2016 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím (pdf) do 4.5.2016
12.4.2016 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015 (pdf)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015(pdf)
do 28.4.2016
15.4.2016 Pozvánka na 16. zasedání OZ v úterý 19.4.2016 v 15:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 19.4.2016
30.3.2016 Pozvánka na 15. zasedání OZ v úterý 5.4.2016 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 5.4.2016
24.2.2016 Pozvánka na 14. zasedání OZ v úterý 1.3.2016 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 1.3.2016
5.2.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby s názvem - "Účelová komunikace - Hošťálková - lokalita Za školkou" v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková(pdf) do 15.2.2016
21.1.2016 Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - "Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích"(pdf) do 6.2.2016
13.1.2016 Ministerstvo zemědělství - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY(pdf) do 29.1.2016
8.1.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o změně využití území a umístění stavby - "Multifunkční hřiště pro děti a mládež, Hošťálková" - Obec Hošťálková (pdf) do 19.1.2016
6.1.2016 Ministerstvo životního prostředí - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" (pdf) do 19.1.2016
11.12.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rozšíření vodovodu Hošťálková - v Selcoch" (pdf) do 22.12.2015
8.12.2015 Pozvánka na 12. zasedání OZ v úterý 15.12.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 15.12.2015
3.12.2015 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje - 16.12.2015 v 9:00 h. v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje(pdf) do 17.12.2015
2.12.2015 Návrh rozpočt u Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko Vsetínsko na rok 2015 (pdf)
Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj Střední Mikroregionu Střední Vsetínsko na období 2017-2019 (pdf)
do 18.12.2015
27.11.2015 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2016 (xls) do 15.12.2015
16.11.2015 Návrh rozpočt u Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2016 (pdf) do 2.12.2015
13.11.2015 INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - "o provedení stavby rodinného domu s vestavěnou garáží, vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, kanalizací pro odvod srážkových vod , venkovního odběrného elektrického zařízení, zpevněné plochy, oplocení, na pozemku parc. č. 1131/10 v katastrálním území Hošťálková" - manželé Hruškovi (pdf) do 24.11.2015
11.12.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rozšíření vodovodu Hošťálková - v Selcoch" (pdf) do 22.12.2015
16.11.2015 CETIN - Česká telekomunikační agentura
12.10.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j 024 EX 242/09-187 - Věra Syptáková(pdf) do 18.11.2015
1.10.2015 Agentura ochrany přírody a krajiny
11.9.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů(pdf) do 15.11.2015
4.11.2015 Pozvánka na 11. zasedání OZ v úterý 10.11.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 10.11.2015
7.10.2015 Pozvánka na 10. zasedání OZ v pondělí 12.10.2015 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 12.10.2015
21.9.2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 7.10.2015
10.9.2015 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje - 23.9.2015 v 10:00 h. v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje(pdf) do 23.9.2015
3.9.2015 Pozvánka na 9. zasedání OZ ve čtvrtek 8.9.2015 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 8.9.2015
4.9.2015 Zlínský kraj - Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek (pdf)
8.8.2015 Zlínský kraj - Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek (pdf)
23.7.2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje - UKONČENÍ (pdf) 8.8.2015
23.7.2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 8.8.2015
15.7.2015 Pozvánka na 8. zasedání OZ ve čtvrtek 16.7.2015 v 14:30 h. v kanceláři starosty obce(doc Word) do 16.7.2015
18.6.2015 Pozvánka na 7. zasedání OZ ve čtvrtek 25.6.2015 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 25.6.2015
9.6.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Úprava části zámeckého parku pro kulturně společenské akce, Hošťálková" (pdf) do 25.6.2015
9.6.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava víceúčelového sportovního areálu pro děti a mládež Hošťálková" (pdf) do 25.6.2015
7.4.2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (pdf) do 22.6.2015
4.6.2015 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2014 (doc) do 20.6.2015
29.5.2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 20.6.2015
5.5.2015 OZNÁMEN? O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY - ""Sezónní zastřešené zázemí pro konání kulturně společenských akcí u zámku Hošťálková" (pdf) do 21.5.2015
23.4.2015 Pozvánka na 6. zasedání OZ v úterý dne 28.4.2015 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 28.4.2015
24.4.2015 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2014 (pdf)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014(pdf)
do 12.5.2015
16.4.2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 4.5.2015
7.4.2015 INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY - ""Sezónní zastřešené zázemí pro konání kulturně společenských akcí u zámku Hošťálková" (pdf) do 16.4.2015
18.3.2015 Pozvánka na 5. zasedání OZ v úterý dne 24.3.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 24.3.2015
17.3.2015 INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - "o změně umístění stavby "3 rodinných domů s krytým stáním pro automobil, 3 vodovodních přípo-jek, 3 přípojek splaškové kanalizace, 3 kanalizací pro odvod srážkových vod se vsakem, 3 venkov-ních odběrných elektrických zařízení, 3 zpevněných ploch včetně sjezdů, účelové neveřejné komu-nikace, na pozemcích parc. č. 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/10, 6835/2, 6835/3, 6835/4 v katastrálním území Hošťálková" - Milan Kovář(pdf) do 26.3.2015
10.2.2015 Pozvánka na 4. zasedání OZ v úterý dne 17.2.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 17.2.2015
13.1.2015 Pozvánka na 3. zasedání OZ v úterý dne 20.1.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 20.1.2015
12.1.2015 Návrh rozpočt u Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2015 (xls) do 27.1.2015
15.12.2014 Pozvánka na 2. zasedání OZ v pátek dne 19.12.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 19.12.2014
2.12.2014 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádného veterinárního opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) do 18.12.2014
2.12.2014 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2015 (xls) do 18.12.2014
25.11.2014 Natura 2000 – doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality EVL CZ0720033 – Semetín(pdf) - Připomínky je možno zasílat do 29.12.2014 do 29.12.2014
4.11.2014 Pozvánka na 1. zasedání OZ v úterý dne 11.11.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 11.11.2014
10.10.2014 Návrh rozpočt u Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2015 (pdf) do 28.10.2014
2.10.2014 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Povodňová škoda - Lesní cesta" (pdf) do 13.10.2014
1.9.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do do zastupitelstva obce Hošťálková a do Senátu Parlamentu ČR 2014 (doc Word) do 11.10.2014
27.8.2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)

+ Údaje o nemovitostech (pdf)
27.8.2014 Pozvánka na 41. zasedání OZ ve čtvrtek dne 4.9.2014 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 4.9.2014
18.7.2014 Oznámení Obecního úřadu Hošťálková o stanovení počtu členů zastupitelstva volebního obvodu, počet podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů (doc Word) do 13.10.2014
8.8.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková" (pdf) do 25.8.2014
15.7.2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 4.8.2014
10.7.2014 Pozvánka na 40. zasedání OZ ve čtvrtek dne 17.7.2014 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 17.7.2014
30.6.2014 Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na funkci: "Výkonný ředitel/ka Regionu Bílé Karpaty" (pdf) do 14.7.2014
27.6.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková" (pdf) do 14.7.2014
18.6.2014 Pozvánka na 39. zasedání OZ dne 24.6.2014 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 24.6.2014
13.6.2014 Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy (pdf) do 30.6.2014
4.6.2014 INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY - "Přístavba výtahu k objektu Základní školy v Hošťálkové" (doc) do 20.6.2014
29.5.2014 Nařízení Státní veterinární správy - při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje (pdf) 16.6.2014
26.5.2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014(doc Word)
15.5.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2014 (doc Word) do 24.5.2014
14.5.2014 Závěrečný účet Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko 2013 (pdf) do 30.5.2014
14.5.2014 Pozvánka na 38. zasedání OZ dne 20.5.2014 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 20.5.2014
2.5.2014 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2013 (doc) do 20.5.2014
24.4.2014 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2013 (pdf)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013(pdf)
do 12.5.2014
18.4.2014 Český telekomunikační úřad - Informace o přidělení radiových kmitočtů (pdf) 18.5.2014
17.4.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dům služeb Hošťálková - snížení energetické náročnosti objektu" (pdf) do 2.5.2014
17.4.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce obecní LC Hošťálková" (pdf) do 2.5.2014
15.4.2014 Ministerstvo zemědělství - Dotace 2014 (pdf) 16.5.2014
2.4.2014 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí do 31.5.2014
2.4.2014 Usnesení o elektronické dražbě nemovité věci č.j. 077 EX 1423/13-50 - Milan Šmatláň,(pdf) do 24.4.2014
1.4.2014 Pozvánka na 37. zasedání OZ dne 8.4.2014 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 8.4.2014
28.3.2014 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Pivovařiska (pdf)
+ Návrh plánu péče o přírodní památku Pivovařiska (pdf)
+ Mapa (pdf)
+ Katastrální mapa se zákresem MZCHÚ +a OP 1 (pdf)
+ Katastrální mapa se zákresem MZCHÚ +a OP 1 (pdf)
+ Mapa dílčích poloh(pdf)
do 14.4.2014
18.3.2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)

+ Informace pro veřejnost (pdf)
+ Údaje o nemovitostech (pdf)
26.2.2014 Pozvánka na 36. zasedání OZ dne 4.3.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 4.3.2014
29.1.2014 Pozvánka na 35. zasedání OZ dne 4.2.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 4.2.2014
4.2.2014 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby "Meteorologická věž - Enviromentální externí stanoviště pro výuku a setkávání mládeže Hošťálková" (doc) do 13.2.2014
11.12.2013 Pozvánka na 34. zasedání OZ dne 17.12.2013 v 17:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 17.12.2013
29.11.2013 Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko na rok 2014 (pdf)
Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj Střední Mikroregionu Střední Vsetínsko na období 2015-2017 (pdf)
do 17.12.2013
29.11.2013 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2014 (xls) do 16.12.2013
19.11.2013 Návrh rozpočt u Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2014 (pdf) do 5.12.2013
13.11.2013 Pozvánka na 33. zasedání OZ dne 19.11.2013 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 19.11.2013
9.10.2013 Pozvánka na 32. zasedání OZ dne 15.10.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 15.10.2013
3.10.2013 Nařízení Státní veterinární správy "Mimořádná veterinární opatření - při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje." (pdf) do 21.10.2013
30.9.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod" (pdf) do 15.10.2013
24.9.2013 Usnesení o zastavení územního řízení zahájené podáním žádosti dne 02.06.2010 o umístění stavby oplocení u rodinného domu čp. 221 Hošťálková (doc) do 10.10.2013
17.9.2013 Oznámení o realizaci geodetických prací v souvislosti s implementací evropsky významných lokalit a chráněných území soustavy Natura 2000 ve Zlínském kraji(pdf) do 2.10.2013
11.9.2013 Pozvánka na 31. zasedání OZ dne 17.9.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 17.9.2013
29.7.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Na autobus čekáme, obavy už nemáme" - stavební práce(pdf) do 15.8.2013
10.7.2013 Pozvánka na 30. zasedání OZ dne 16.7.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 16.7.2013
3.6.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Kanalizace Hošťálková 5. stavba – stoky BM, BM–4, AE, AE–2, AE–3 - technický dozor investora"(doc) do 20.6.2013
29.5.2013 Pozvánka na 29. zasedání OZ dne 4.6.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 4.6.2013
17.5.2013 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2012 (doc) do 3.6.2013

17.5.2013 Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2012 (xls)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012(doc)
do 4.6.2013
6.5.2013 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2012 (xls)
a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012(doc)
do 22.5.2013
3.5.2013 Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky Semetín a jeho ochranného pásma(pdf) do 20.5.2013
30.4.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Hasičský dům Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu(pdf) do 16.5.2013
30.4.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Hošťálková, pavilon MŠV – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu(pdf) do 16.5.2013
24.4.2013 Pozvánka na 28. zasedání OZ dne 30.4.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti požárního domu(doc Word) do 30.4.2013
20.3.2013 Pozvánka na 27. zasedání OZ dne 26.3.2013 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 26.3.2013
20.2.2013 Pozvánka na 26. zasedání OZ dne 26.2.2013 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 26.2.2013
23.1.2013 Pozvánka na 25. zasedání OZ dne 29.1.2013 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 29.1.2013
19.12.2012 Pozvánka na 24. zasedání OZ dne 27.12.2012 v 9:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 27.12.2012
12.12.2012 Pozvánka na 23. zasedání OZ dne 18.12.2012 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu(doc Word) do 18.12.2012
3.12.2012 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2013 (xls) do 18.12.2012
20.11.2012 Návrh rozpočt u Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2013 (pdf) do 6.12.2012
21.11.2012 Pozvánka na 22. zasedání OZ dne 27.11.2012 v 18:00 h. ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou(doc Word) do 27.11.2012
31.10.2012 ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce :
Hošťálková – trafostanice VS_4826 Paseky
                                         
Vypínání proudu je plánováno dne 8.11.2012 v době od 7:30 do 15:30 hodin.
 
Ohlášení v místě vypínání formou letáků provedou pracovníci energetiky.
do 8.11.2012
24.10.2012 Pozvánka na 21. zasedání OZ dne 30.10.2012 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 30.10.2012
17.9.2012 Mimořádné opatření - Zákaz prodeje lihovin s obsahem alkoholu nad 20% (pdf) do odvolání
12.9.2012 Pozvánka na 20. zasedání OZ dne 18.9.2012 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 18.9.2012
17.5.2012 Okresní soud Vsetín - Oznámení o dražbě - Simona Pavlínová (pdf) do 13.9.2012
13.9.2012 Mimořádné opatření - Zákaz prodeje lihovin s obsahem alkoholu nad 30% (pdf) do odvolání
5.6.2012 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2011 (pdf) do 21.6.2012
20.6.2012 Pozvánka na 19. zasedání OZ dne 26.6.2012 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 26.6.2012
25.5.2012 Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2011 (pdf) do 12.6.2012
6.6.2012 Pozvánka na 18. zasedání OZ dne 12.6.2012 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 12.6.2012
16.5.2012 Obvodní báňský úřad
do 1.6.2012
14.5.2012 Změna č. 3 Regionálního operačního programu
soudržnosti Střední Morava - (pdf)
do 1.6.2012
10.5.2012 Závěrečný účet Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2011 (pdf) do 28.5.2012
24.4.2012 Pozvánka na 17. zasedání OZ dne 2.5.2012 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 2.5.2012
28.3.2012 Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek (pdf)
22.3.2012 Pozvánka na 16. zasedání OZ dne 28.3.2012 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 28.3.2012
14.3.2012 Pozvánka na 15. zasedání OZ dne 20.3.2012 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 20.3.2012
10.2.2012 Záměr obce Hošťálková - Výběrové řízení na pronájem obecní hospody (doc Word) do 15.3.2012
30.1.2012 Stanovisko KÚ ZK odboru životnho prostředí posouzení vlivů koncepce návrhu "Územního plánu Hošťálková" na životní prostředí(pdf) do 14.2.2012
1.2.2012 Pozvánka na 14. zasedání OZ dne 7.2.2012 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 7.2.2012
12.12.2011 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2012 (xls) do 27.12.2011
19.12.2011 Pozvánka na 13. zasedání OZ dne 27.12.2011 v 17:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 27.12.2011
1.12.2011 Upozornění pro poplatníky daně z nemovitostí pro rok 2012(pdf) do 16.12.2011
1.12.2011 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dnem 30.11.2011(pdf) do 16.12.2011
25.11.2010 Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Vsetínsko na rok 2011 (pdf)
Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Vsetínsko na období 2013-2015 (pdf)
do 12.12.2010
24.11.2011 Návrh rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2012 (pdf) do 9.12.2011
14.11.2011 Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2012(jpg)
Návrh rozpočtového výhledu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na obodbí 2013-15(jpg)
29.11.2011
9.11.2011 Pozvánka na 12. zasedání OZ dne 15.11.2011 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 15.11.2011
21.10.2011 Stanovisko ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje - Návrh výhledové koncepce" (pdf) do 7.11.2011
28.9.2011 Pozvánka na 11. zasedání OZ dne 4.10.2011 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 4.10.2011
24.8.2011 Pozvánka na 10. zasedání OZ dne 30.8.2011 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 30.8.2011
22.8.2011 Stanovisko ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015" (pdf) do 6.9.2011
22.6.2011 Pozvánka na 9. zasedání OZ dne 28.6.2011 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 28.6.2011
13.6.2011 Závěrečný účet obce Hošťálková za r. 2010 (pdf) do 28.6.2011
23.5.2011 Závěrečný účet Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2010 do 7.6.2011
23.5.2011 Rozhodnutí Ministerstva zemědělství (pdf) do 7.6.2011
11.5.2011 Pozvánka na 8. zasedání OZ dne 17.5.2011 v 19:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 17.5.2011
26.4.2011 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2010 do 11.5.2011
6.4.2011 Pozvánka na 7. zasedání OZ dne 12.4.2011 v 18:30 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 12.4.2011
23.2.2011 Pozvánka na 6. zasedání OZ dne 1.3.2011 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 1.3.2011
26.1.2011 Pozvánka na 5. zasedání OZ dne 1.2.2011 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 1.2.2011
7.1.2011

Poplatky   v roce 2011

Odpady                :   420,- Kč

Kabelová televize :  
základní 864,- Kč /včetně DPH/  (72,- Kč měsíčně)
rozšířená                1 728,- Kč/ včetně DPH/ (144,- Kč měsíčně)

Poplatek ze psa :      100,- Kč
- v bytech 150,- Kč

Poplatek z hrobového místa splatný v roce  2011.

Poplatky budou vybírány od 10. ledna  do 30. dubna 2011 vždy  v pondělí a ve středu od 7-17 hodin s polední přestávkou od 11-12 hodin.

Dodržujte prosím stanovenou dobu

do 30.4.2011
4.1.2011 Vakcinace skotu proti katarální horečce ovcí (pdf)
22.12.2010 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 16.12.2010 (doc Word)
11.12.2010 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 9.12.2010 (doc Word)
11.11.2010 Usnesení z 1.(ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 10.11.2010 (doc Word)
18.10.2010 Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2010(doc Word)
22.12.2010 Výzva k předložení nabídky - Hasičský dům v Hošťálkové - Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu (pdf) do 6.1.2011
22.12.2010 Pozvánka na 4. zasedání OZ dne 29.12.2010 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 29.12.2010
14.12.2010 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2011 (xls) do 29.12.2010
24.11.2010 Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2011 (pdf) do 9.12.2010
02.11.2010 Pozvánka na 1.(ustavující) zasedání OZ dne 10.11.2010 v 18:00 h. v zasedací místnosti obecního úřadu (doc Word) do 10.11.2010
15.9.2010 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – Návrh výhledové koncepce“ (pdf) do 14.10.2010
16.7.2010 Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva v Hošťálkové pro volební období 2010 – 2014. . (doc Word) do 15.10.2010
29.9.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 5.10.2010 v 18:00 h. (doc Word) do 5.10.2010
13.9.2010 Ekologická likvidace autovraků ve Vsetíně zdarma - 17.9.2010(pdf) do 17.9.2010
1.9.2010 Informace o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství a metodách zemědělské výroby 2010 "AGC 2010" (doc Word) do 15.9.2010
26.8.2010 Usnesení z 54. schůze OZ Hošťálková ze dne 24.8.2010 (doc Word)
9.8.2010 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – Návrh výhledové koncepce“ (pdf) do 8.9.2010
18.8.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 24.8.2010 v 18:00 h. (doc Word) do 24.8.2010
23.7.2010 Usnesení z 53. schůze OZ Hošťálková ze dne 15.7.2010 (doc Word)
8.7.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 15.7.2010 v 19:00 h. (doc Word) do 15.7.2010
30.6.2010 Usnesení z 52. mimořádné schůze OZ Hošťálková ze dne 28.6.2010 (doc Word)
25.6.2010 Usnesení z 51. schůze OZ Hošťálková ze dne 22.6.2010 (doc Word)
15.6.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 22.6.2010 v 19:00 h. (doc Word) do 22.6.2010
7.6.2010 Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Závěrečný účet za r. 2009 (pdf) do 22.6.2010
07.6.2010 Změna územního plánu č.10A - Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní porstředí (doc Word) do 22.6.2010
01.6.2010 Usnesení z 50. schůze OZ Hošťálková ze dne 26.5.2010 (doc Word)
28.5.2010 Závěrečný účet za r. 2009 (doc Word) do 11.6.2010
19.5.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 26.5.2010 v 18:30 h. (doc Word) do 26.5.2010
29.4.2010 Usnesení ze 49. schůze OZ Hošťálková ze dne 27.4.2010 (doc Word)
23.4.2010 Usnesení ze 48. schůze OZ Hošťálková ze dne 20.4.2010 (doc Word)
21.4.2010 Výsledky hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2009 do 21.5.2010
16.4.2010 Usnesení ze 47. schůze OZ Hošťálková ze dne 13.4.2010 (doc Word)
16.4.2010 Pozvánka na mimořádné zasedání OZ dne 20.4.2010 v 18:30 h. (doc Word) do 20.4.2010
12.4.2010 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (pdf) do 29.5.2010
7.4.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 13.4.2010 v 18:30 h. (doc Word) do 13.4.2010
11.3.2010 Usnesení ze 46. schůze OZ Hošťálková ze dne 9.3.2010 (doc Word)
3.3.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 9.3.2010 v 18 h. (doc Word) do 9.3.2010
18.2.2010 Usnesení ze 45. schůze OZ Hošťálková ze dne 16.2.2010 (doc Word)
10.2.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 12.1.2010 v 17 h. (doc Word) do 16.2.2010
29.1.2010 Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací (pdf) do 15.2.2010
14.1.2010 Usnesení ze 44. schůze OZ Hošťálková ze dne 12.1.2010 (doc Word)
13.1.2010 Oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou (pdf) do 28.1.2010
6.1.2010 Pozvánka na zasedání OZ dne 12.1.2010 v 17 h. (doc Word) do 12.1.2010
18.12.2009 Usnesení ze 43. schůze OZ Hošťálková ze dne 15.12.2009 (doc Word)
1.12.2009 Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2010 (pdf) do 15.12.2009
30.11.2009 Návrh rozpočtu obce Hošťálková na rok 2010 (xls) do 14.12.2009
24.11.2009 Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Návrh rozpočtu na rok 2010 (pdf) do 9.12.2009
24.11.2009 Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) do 9.12.2009
23.11.2009 Stanovisko ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (pdf) do 8.12.2009
23.11.2009 Usnesení ze 42. schůze OZ Hošťálková ze dne 18.11.2009 (doc Word)
23.10.2009 Usnesení ze 41. schůze OZ Hošťálková ze dne 20.10.2009 (doc Word)
15.9.2009 Usnesení ze 40. schůze OZ Hošťálková ze dne 9.9.2009 (doc Word)
26.8.2009 Usnesení z 39. schůze OZ Hošťálková ze dne 18.8.2009 (doc Word)
10.7.2009 Usnesení z 37. schůze OZ Hošťálková ze dne 7.7.2009 (doc Word)
19.6.2009 Usnesení z 36. schůze OZ Hošťálková ze dne 9.6.2009 (doc Word)
21.5.2009 Závěrečný účet za r. 2008 (doc)
do 20.6.2009
7.5.2009 Usnesení z 35. schůze OZ Hošťálková ze dne 5.5.2009 (doc Word)
17.4.2009 Usnesení z 34. schůze OZ Hošťálková ze dne 14.4.2009 (doc Word)
27.2.2009 Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2009 (doc Word)
27.2.2009 Usnesení z 33. schůze OZ Hošťálková ze dne 24.2.2009 (doc Word)
3.2.2009 Usnesení z 32. schůze OZ Hošťálková ze dne 27.1.2009 (doc Word)
1.4.2009 Výsledky hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2008 do 16.4.2009
20.12.2008 Usnesení z 31. schůze OZ Hošťálková ze dne 18.12.2008 (doc Word)
1.12.2008 Návrh rozpočtu obce na rok 2009(xls Excel) do 18.12.2008
26.11.2008 Rozpočet mikroregionu Vsetínsko na rok 2009(pdf) do 11.12.2008
13.11.2008 Usnesení z 29. schůze OZ Hošťálková ze dne 11.11.2008 (doc Word)
24.10.2008 Usnesení z 28. mimořádného zasedání OZ Hošťálková ze dne 23.10.2008 (doc Word)
17.10.2008 Usnesení z 27. schůze OZ Hošťálková ze dne 14.10.2008 (doc Word)
21.9.2008 Usnesení z 26. schůze OZ Hošťálková ze dne 19.9.2008 (doc Word)
10.9.2008 Usnesení z 25. schůze OZ Hošťálková ze dne 9.9.2008 (doc Word)
25.8.2008 Tisková zpráva - Zahájení akce rekultivace skládky TKO Fučínov (pdf)
26.6.2008 Usnesení z 23. schůze OZ Hošťálková ze dne 24.6.2008 (doc Word)
10.6.2008 Usnesení z 22. schůze OZ Hošťálková ze dne 3.6.2008 (doc Word)
5.6.2008 Závěrečný účet za r. 2007 (pdf 3,63MB)
včetně příloh:
 • Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu
 • Příloha č. 2 - Výsledek hospodaření „Hospodářské činnosti“ za r. 2007
 • Příloha č. 3 - Vyúčtování dotací Obce Hošťálková přijatých v roce 2007
 • Příloha č. 4 - Hospodaření příspěvkových organizací - MŠ
 • Příloha č. 5 - Hospodaření příspěvkových organizací - ZŠ
 • Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 228/2005/KŘ rok 2007
do 30.6.2008
7.5.2008 Usnesení z 21. schůze OZ Hošťálková ze dne 6.5.2008 (doc Word)
3.4.2008 Usnesení z 20. schůze OZ Hošťálková ze dne 1.4.2008 (doc Word)
6.3.2008 Usnesení z 19. schůze OZ Hošťálková ze dne 3.3.2008 (doc Word)
28.2.2008 Usnesení z 18. schůze OZ Hošťálková ze dne 26.2.2008 (doc Word)
8.2.2008 Usnesení z 17. schůze OZ Hošťálková ze dne 6.2.2008 (doc Word)
25.1.2008 Usnesení z 16. schůze OZ Hošťálková ze dne 22.1.2008 (doc Word)
20.12.2007 Usnesení z 15. schůze OZ Hošťálková ze dne 18.12.2007 (doc Word)
3.12.2007 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 (xls Excel)
29.11.2007 Usnesení z 14. schůze OZ Hošťálková ze dne 27.11.2007 (doc Word)
1.11.2007 Usnesení z 13. schůze OZ Hošťálková ze dne 30.10.2007 (doc Word)
4.10.2007 Usnesení z 12. schůze OZ Hošťálková ze dne 2.10.2007 (doc Word)
29.8.2007 Usnesení z 11. schůze OZ Hošťálková ze dne 28.8.2007 (doc Word)
17.8.2007 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 (doc Word) + podmínky (doc Word) do 18.8.2007
2.8.2007 Usnesení z 10. schůze OZ Hošťálková ze dne 31.7.2007 (doc Word)
28.6.2007 Usnesení z 9. schůze OZ Hošťálková ze dne 26.6.2007 (doc Word)
31.05.2007 Usnesení z 8. schůze OZ Hošťálková ze dne 29.5.2007 (doc Word)
26.04.2007 Usnesení z 7. schůze OZ Hošťálková ze dne 24.4.2007 (doc Word)
29.03.2007 Usnesení z 6. schůze OZ Hošťálková ze dne 27.3.2007 (doc Word)
27.02.2007 Usnesení z 5. schůze OZ Hošťálková ze dne 23.2.2007 (doc Word)
09.02.2007 Usnesení z 4. schůze OZ Hošťálková ze dne 6.2.2007 (doc Word)
22.12.2006 Usnesení z 3. schůze OZ Hošťálková ze dne 19.12.2006 (doc Word)
22.11.2006 Usnesení z 2. schůze OZ Hošťálková ze dne 21.11.2006 (doc Word)
16.11.2006 Záměr - směna pozemků(doc Word) do 4.12.2006
7.11.2006 Výzva k předložení nabídky na akci "Základní škola Hošťálková stavební úpravy - tělocvična, hřiště" (pdf)
Termíny pro realizaci výběrového řízení (doc Word)
do 27.11.2006
1.11.2006 Usnesení z ustavující 1. schůze OZ Hošťálková ze dne 31.10.2006 (doc Word)
27.10.2006 Nařízení rady města Vsetína č.11/2006 o vymezení neudržovaných úseku silnic v zimním období(doc Word) do 10.11.2006
22.10.2006 Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2006 (doc Word)
5.10.2006 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 2006 (doc Word) do 19.10.2006
5.10.2006 Územní rozhodnutí - kabelové rozvody nízkého napětí (NN), prodloužení vodovodního řadu, prodloužení děšťové a splaškové kanalizace pro stavební obvod za DPS Hošťálková (doc Word) do 19.10.2006
15.6.2006 Usnesení z 39. schůze OZ Hošťálková ze dne 13.6.2006 (doc Word) do 30.6.2006
31.5.2006 Záměr směny pozemků (doc Word) do 14.6.2006
30.5.2006 Závěrečný účet za r. 2005 (doc Word) do 13.6.2006
6.4.2006 Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou (doc Word)
6.4.2006 Ptačí chřipka - průvodní dopis (pdf)
6.4.2006 Ptačí chřipka - informace (pdf)
15.2.2006 Návrh rozpočtu obce na rok 2006 (xls Excel) do 1.3.2006
10.2.2006 Usnesení z 36. schůze OZ Hošťálková ze dne 7.2.2006 (doc Word)
4.1.2006 Záměr obce: Odprodat Plynárenská zařízení v majetku obce Hošťálková do 5.2.2006
1.1.2006 Poplatky splatné v roce 2006 (doc Word)
Vyhlášky
Datum zveřejnění Název dokumentu, popis Poznámka
27.4.2017 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj -DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2017.(pdf) do 29.5.2017
12.4.2017 Dražební vyhláška o provedení dražby movitých věcí č.j. 067 EX 11328/16-32 - Stanislav Maniš(pdf) do 16.5.2017
9.3.2017 Veřejná vyhláška - MÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebnmího řádu a dopravy -č. II/437 v uzlovém úseku Hošťálková v k.ú. Ratiboř u Vsetína a Hošťálková č.j. MUVS-S 2323/2017/OÚPSŘD-280.4/Mar-4(pdf) do 27.3.2017
9.2.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 164 EX 328/11-213 - Petr Surý(pdf) do 10.4.2017
2.3.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 203 Ex 14763/13-84 - Zdeňka Nguyenováa(pdf) do 20.3.2017
20.2.2017 Veřejná vyhláška - MÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebnmího řádu a dopravy - Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek“, č.j. MUVS-S 13465/2016/OÚPSŘD-328/Re-29(pdf) do 8.3.2017
7.2.2017 Veřejná vyhláška - MÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebnmího řádu a dopravy -Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pro provádění oprav havárií na kanalizačních řadech, vodovodních řadech a sběračích u místěných v tělese nebo ochranném pásmu silnic II. a III. tříd a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín č.j. MUVS-S 1347/2017/OÚPSŘD-280.4/Mar-4(pdf) do 23.2.2017
19.10.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Společné rozhodnutí" - Lydie Langrová (pdf) do 4.11.2016
26.8.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba rodinného domuj ... na parc č. 1116/2: MUVS-S 9710/2016/OÚPSRĎ/Re-16" - Lydie Langrová (pdf) do 13.9.2016
22.8.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami - jejich odběru a povolení stavby vrtané studny a vodovodu: MUVS-S 8004/2016/OŽP-KO" - Lydie Langrová (pdf) do 7.9.2016
11.8.2016 Veřejná vyhláška - MÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebnmího řádu a dopravy -Přechodná úprava provozu na silnici č. II./437 v době konání Barum Czech rally Zlín 2016Umístění dopravního značení v obci č.j. MUVS-S 9180/2016/OÚPSŘD-280.4/Mar-5(pdf) do 27.8.2016
13.7.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Žadost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - jejich odběru a povolení stavby vrtané studny a vodovodu: MUVS-S 8004/2016/OŽP-KO" - Lydie Langrová (pdf) do 29.7.2016
22.6.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15.6.2016 č.j.: MUVS-S 5384/2016/OÚPSŘD-328/Re-17" - Lydie Langrová (pdf) do 8.7.2016
18.5.2016 Veřejná vyhláška - MÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebnmího řádu a dopravy -Umístění dopravního značení v obci č.j. MUVS-S 3525/2016/OÚPSŘD-280.4/Mar-5(pdf) do 3.6.2016
13.5.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Oznámení zahájení územního řízení ze dne 6.5.2016 č.j.: MUVS-S 5384/2016/OÚPSŘD-328/Re-14" - Jan Krejčí(pdf) do 31.5.2016
10.5.2016 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Oznámení zahájení územního řízení ze dne 6.5.2016 č.j.: MUVS-S 5384/2016/OÚPSŘD-328/Re-14" - Lydie Langrová (pdf) do 26.5.2016
28.4.2016 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj -DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2016.(pdf) do 30.5.2016
4.3.2016 Veřejná vyhláška - doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVÁ za období 1/2013-02/2016 (pdf)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVÁ za období 1/2013-02/2016 (pdf)

22.3.2016
22.2.2016 Veřejná vyhláška - doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 (pdf) 24.3.2016
14.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-519 - Irena Surá(pdf) do 2.12.2015
14.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-520 - Irena Surá(pdf) do 2.12.2015
14.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-521 - Irena Surá(pdf) do 2.12.2015
14.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-522 - Irena Surá(pdf) do 2.12.2015
14.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-523 - Irena Surá(pdf) do 2.12.2015
29.7.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-364 - Irena Surá(pdf) do 23.9.2015
29.7.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-363 - Irena Surá(pdf) do 23.9.2015
29.7.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-362 - Irena Surá(pdf) do 23.9.2015
29.7.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 45267/10-361 - Irena Surá(pdf) do 23.9.2015
17.8.2015 Dražební vyhláška o konání veřejné dražby dobrovolné č.D15098 (pdf) do 3.9.2015
17.7.2015 Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního porstředí-Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Morava - CZ07.(pdf)

Návrh opatření obecné povahy
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

do 17.8.2015
9.4.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 103 Ex 08460/08-125 - Jiřina Slováková(pdf) do 20.5.2015
2.2.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120 EX 2124/13-78 - Milan Plšek(pdf) do 22.4.2015
2.2.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120 EX 2124/13-79 - Milan Plšek(pdf) do 22.4.2015
29.4.2015 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj -DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2015.(pdf)

Další informace
Informační leták

do 1.6.2015
16.3.2015 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Územní rozhodnutí ze dne 6.3.2015 č.j.: MUVS-S 648/2015/OÚPSŘ-328/Re-43" - po zemřeleém Karlu Kachtíkovi (pdf) do 1.4.2015
18.2.2015 Veřejná vyhláška - "Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu Hošťálková" (doc)

Změna č.1 územního plánu Hošťálková (pdf)

do 6.3.2015
22.1.2015 Oznámení o možnosti převzít následující písemnost : "Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání" ze dne 20.01.2015 č.j.: MUVS-S 648/2015/OÚPSŘ-330/Re-36. - po zemřeleém Karlu Kachtíkovi (pdf) do 9.2.2015
14.11.2014 USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY "Kanalizace Hošťálková 5.stavba stoky BM, BM--4, AE, AE-2, AE-3" (pdf) do 2.12.2014
14.11.2014 Oznámení zahájení vodoprávního řízení "Kanalizace Hošťálková 5.stavba stoky BM, BM--4, AE, AE-2, AE-3" (pdf) do 2.12.2014
14.11.2014 Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby "Kanalizace Hošťálková 5.stavba stoky BM, BM--4, AE, AE-2, AE-3" (pdf) do 2.12.2014
8.10.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 103 Ex 45267/10-158 - Irena Surá(pdf) do 27.11.2014
8.10.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 103 Ex 45267/10-159 - Irena Surá(pdf) do 27.11.2014
7.10.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vlastimil Staněk (doc) do 24.10.2014
8.9.2014 Dražební vyhláška "Usnesení 77EX 1423/13-66" (pdf) do 16.10.2014
22.9.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Václav Gottvald (pdf) do 8.10.2014
27.8.2014 Veřejná vyhláška - doručení návrhu změny č.1 územního plánu Hošťálková a oznámení o jednání veřejného projednání (pdf) do 12.9.2014
18.8.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 103 Ex 08460/08-78 - Jiřina Slováková(pdf) do 2.10.2014
15.7.2014 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 103 Ex 20608/13-40 (pdf) do 16.8.2014
2.6.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Barčák(pdf) do 18.6.2014
29.4.2014 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj -DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2014.(pdf) do 2.6.2014
2.4.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Barčák(pdf) do 18.4.2014
27.2.2014 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o změně využití území části pozemku parc. č.1299/4 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína k dobývání nevýhradního ložiska stavebního kamene Ratiboř (rozšíření lomu Hošťálková) (doc)

+ oprava chyb v psaní

do 31.3.2014
24.2.2014 Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č.1 územního plánu Hošťálková(pdf) do 12.3.2014
16.12.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Surý a Marie Surá.(pdf) do 2.1.2014
4.11.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Surý a Marie Surá.(pdf) do 20.11.2013
21.10.2013 Elektronická dražební vyhláška - usnesení o nařízení elekttronického dražebního jednání č.j. 056 Ex 5471/12-100 - František Hrbáček(pdf) do 21.11.2013
10.9.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - F-group. s.r.o.(pdf) do 26.9.2013
1.8.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - F-group s.r.o.(pdf) do 19.8.2013
17.7.2013 Dražební vyhláška ooznámení dražebního roku 103 Ex 60935/12-19 - Josef Šabršula(pdf) do 16.8.2013
17.6.2013 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí 164 EX 3765/12-107(pdf) do 16.7.2013
29.4.2013 Veřejná vyhláška - FÚ pro Zlínský kraj -DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.(pdf) do 31.5.2013
20.2.2013 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - KÚ OŽP(pdf) do 8.3.2013
8.1.2013 Územní plán Hošťálková -2012/01(pdf) do 24.1.2013
15.11.2012 Územní rozhodnutí "o změně využití území pro plnění funkce lesa" - na pozemcích parc. č. 4083/3 (trvalý travní porost), parc. č. 4094 (orná půda) v katastrálním území Hošťálková.(pdf)

Souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, pro účel zalesnění v k.ú. Hošťálková

do 3.12.2012
9.10.2012 Územní rozhodnutí o umístění stavby: " studny a vodovodu Hošťálková" - na pozemku parc. č. 1120/2 v katastrálním území Hošťálková.(pdf) do 25.10.2012
11.9.2012 Oznámení o veřejném projednání územního plánu Hošťálková (pdf) do 6.11.2012
4.9.2012 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí 103 Ex 28563/10-287 - Irena Surá (pdf) do 1.11.2012
4.9.2012 Dražební vyhláška 1 provedení elektronické dražby nemovitostí 103 Ex 28563/10-286 - Irena Surá (pdf) do 1.11.2012
4.9.2012 Zákaz odběru vody z vodních toků: " Ratibořka, včetně jejích přítoků ve správním obvodu obce Hošťálková"(doc) do odvolání
24.9.2012 Aktualizace zásad rozvoje Zlínského kraje (pdf) do 10.10.2012
7.9.2012 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "elektrické přípojky nízkého napětí zemním kabelem v délce 252,0 m pro zemědělskou usedlost" na pozemcích parc. č. 3858/1, 3858/2, 3859/11, 3861/1, 3861/2, 3868/12 v katastrálním území Hošťálková - Jiří Ondroušek (pdf) do 24.9.2012
17.8.2012 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "vrtané studny a vodovodu" na pozemku parc. č. 1120/2 v katastrálním území Hošťálková - Karel Kovalda (pdf) do 3.9.2012
13.7.2012 KÚ Zlínského kraje, odbor životního porstředí a zemědělství upozorňuje vlastníky pozemků v Evropsky významné lokalitě Semetín na možnost zajištění smluvní ochrany loklaty(pdf)
30.7.2012
12.7.2012 Obvodní báňský úřad - veřejná vyhláška(pdf)
Příloha: Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu v kamenolomu Hošťálková – údolí Štěpková(pdf)
30.7.2012
12.7.2012 Obvodní báňský úřad - veřejná vyhláška(pdf)
Příloha: Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu v kamenolomu Hošťálková – údolí Štěpková(pdf)
30.7.2012
20.6.2012 Stavební povolení: " Kanalizace Hošťálková 5.stavba"(pdf) do 9.7.2012
23.4.2012 Veřejná vyhláška: o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území (pdf) do 12.6.2012
18.5.2012 Veřejná vyhláška: Zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla "Kanalizace Hošťálková 5.stavba" (pdf) do 4.6.2012
13.4.2012 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu dˇně z nemovitostiza rok 2012(pdf) do 17.5.2012
23.3.2012 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "Bezbariérový chodník u Základní školy Hošťálková" na pozemcích parc. č. 134/1, 134/2, 165/4, 195/1, 196/1, 196/2, 197/3, 5226/12, 5226/16, 5226/17, 5226/18, 5226/26, 5406/9 a na pozemcích st. p. č. 619, 771, 814, 843, 1231 v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková (pdf) do 9.4.2012
20.2.2012 Oznámení o uložení písemností - Marek Jaromír(doc) do 7.3.2012
24.1.2012 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "přístavbu vstupní části k Základní škole Hošťálková" na pozemcích st. p. č. 840, parc. č. 165/4 v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková Surý (pdf)

Příloha - nákres(pdf)

do 16.2.2012
11.1.2012 Územní rozhodnutí o umístění stavby: " drátěného oplocení vysokého 1,5 m v celkové délce 133,0 m" - na pozemcích parc. č. 2224/2 (zahrada), parc. č. 2367/1 (trvalý travní porost),parc. č. 2367/7 (orná půda) v katastrálním území Hošťálková.(pdf) do 26.1.2012
17.1.2012 Dražební vyhláška 103 Ex 14478/11-25 - Pavel Pařenica (pdf) do 20.1.2012
5.12.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby: " vrtané studny a vodovodu pro rodinný dům čp. 183 Hošťálková" - na pozemku st. p. č. 445 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hošťálková. (pdf) do 20.12.2011
5.12.2011 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "drátěného oplocení vysokého 1,5 m v celkové délce 133,0 m" na pozemcích parc. č. 2224/2, 2367/7, 2367/1 v katastrálním území Hošťálková - Jan Surý (pdf) do 20.12.2011
16.11.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby: " Za řadovými domy Hošťálková" - na pozemcích parc. č. 19/1, 12/5, 2072/19, 2072/20, 5277/5, 6818 v katastrálním území Hošťálková. " (pdf) do 1.12.2011
7.11.2011 Územní rozhodnutí o změně využití území pro plnění funkce lesa - na pozemku parc. č. 3859/8 (orná půda), 4158(trvalý travní porost) v katastrálním území Hošťálková. (doc) do 22.11.2011
22.9.2011 Dražební vyhláška 103 Ex 16508/10-30 - Jaromír Marek (pdf) do 1.11.2011
7.10.2011 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "Za řadovými domy Hošťálková " na pozemcích parc. č 19/1, parc. č. 2072/19, 2072/20, 5277/5, 6818, 12/5 v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková(pdf) do 24.10.2011
26.9.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby: " vrtané studny" - na pozemku parc. č. 2820/4 (orná půda) v katastrálním území Hošťálková. " (pdf) do 12.10.2011
26.9.2011 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o změně využití území pro: "plenění funkce lesa (zalesnění) na pozemku parc. č 3859/8, 4158 v katastrálním území Hošťálková - Obec Hošťálková(pdf) do 12.10.2011
12.9.2011 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "vrtané studny a vodovodu pro rodinný dům čp. 183 Hošťálková " na pozemku parc. č 445 v katastrálním území Hošťálková - Robert Ostřanský(pdf) do 27.9.2011
11.8.2011 Oznámení o možnosti převzít písemnost (pdf) do 26.8.2011
11.8.2011 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni o umístění stavby: "vrtané studny " na pozemku parc. č 2820/4 v katastrálním území Hošťálková - Olga Gutová(pdf) do 26.8.2011
25.7.2011 Kolaudačního rozhodnutí: "Oprava HB Pivovařiska a Malinné na k.ú.Hošťálková"(pdf) do 9.8.2011
23.6.2011 Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednáni: "Oprava HB Pivovařiska a Malinné na k.ú.Hošťálková"(pdf) do 8.7.2011
22.6.2011 Oznámení o uložení písemností - Žlebek Michal(pdf) do 7.7.2011
23.5.2011 Dražební vyhláška 124 EX 11379/08-48 - Josef Šabršula(pdf) do 29.6.2011
11.5.2011 Dražební vyhláška 012 EX 834/03-66 - Petr Hučík(pdf) do 8.6.2011
6.5.2011 Dražební vyhláška 76 EX 595/09 - 40 - Pavlištík (pdf) do 9.6.2011
28.4.2011 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011- " zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 70605/11 " (pdf) do 30.5.2011
4.4.2011 Územní rozhodnutí - " o změně využití území pro plnění funkcí lesa -zalesnění - na pozemku parc. č. 5004/1 (orná půda) z toho díly PPK (5092), (5093) v katastrálním území Hošťálková. " (docx) do 18.4.2011
6.4.2011 Oznámení o možnosti převzít písemností - dědicové Zdeno Síth(pdf) do 21.4.2011
10.2.2011 Zahájení územního řízení - "zalesnění na pozemcích parc. č. 5004/1 z toho díly PPK (5092) orná půda, (5093) orná půda v katastrálním území Hošťálková" (docx) do 25.2.2011
4.1.2011 Rozhodnutí o umístění stavby - "ČOV Hošťálková: IO 01 Havarijní odtok, IO 02 Hrubé předčištění na pozemku pč. 419 v KÚ Hošťálková" (pdf) do 19.1.2011
12.1.2011 Dražební vyhláška - David Skýva (pdf) do 21.1.2011
10.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - o místních poplatcích (doc Word) do 30.12.2010
3.12.2010 Oznámení o uložení písemností - Nevola Zdenek(doc) do 20.12.2010
29.11.2010 Oznámení o uložení písemností - Holec Pavel(pdf) do 14.12.2010
15.11.2010 Dražební vyhláška N 240/2010 - Sejdajovi (doc) do 18.1.2011
18.10.2010 Dražební vyhláška N 169/2010 - Sejdajovi (doc) do 16.12.2010
15.11.2010 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni: "ČOV Hošťálková: IO 01 Havarijní obtok ČOV IO 02 Hrubé předčištění" na pozemku parc. č 419 v katastrálním území Hošťálková"(doc) do 30.11.2010
7.10.2010 Oznámení o uložení písemností - Kovex - Holding s.r.o.(pdf) do 21.10.2010
27.8.2010 Oznámení o uložení písemností - Néma Bohuš(pdf) do 10.9.2010
23.8.2010 Oznámení o uložení písemností - TIC(pdf) do 6.9.2010
26.7.2010 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni: "oplocení na pozemcích parc. č. 2710/1, 2717/5, 2717/4 v katastrálním území Hošťálková"(doc) do 9.8.2010
23.7.2010 Oznámení o uložení písemností - Slováková Jiřina(pdf) do 6.8.2010
23.7.2010 Oznámení o přerušní územního řízení "oplocení u rodinného domu čp. 221 Hošťálková"(doc) do 6.8.2010
23.6.2010 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Hošťálková (doc Word) do 3.8.2010
14.6.2010 Rozhodnutí o umístění stavby - "Kanalizace Hošťálková, 5. stavba"(doc Word) do 28.6.2010
14.6.2010 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni: "oplocení u rodinného domu čp. 221 Hošťálková"(pdf) do 28.6.2010
21.5.2010 Oznámení o uložení písemností - Fiurášek Jan(pdf) do 4.6.2010
3.5.2010 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny a vodovodu pro rekreační objekt č.ev. 014 Hošťálková (doc Word) do 17.5.2010
16.4.2010 Oznámení o uložení písemností - Fiurášek Jan(pdf) do 30.4.2010
23.3.2010 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednáni: "Kanalizace Hošťálková 5. stavba"(pdf) do 6.4.2010
25.2.2010 Oznámení o veřejném projednání n á v r h u změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Hošťálková (doc) do 13.4.2010
10.2.2010 Oznámení o veřejném projednání k o n c e p t u změny č. 10A územního plánu sídelního útvaru Hošťálková (doc) do 26.3.2010
10.3.2010 Oznámení o uložení písemností - Fiurášek Jan(doc) do 25.3.2010
5.3.2010 Oznámení o uložení písemností - Eloba s.r.o(pdf) do 19.3.2010
25.2.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni o umístění stavby studny a vodovodu pro rekreační objekt č.ev. 014 Hošťálková - jurka Smolíková (doc Word) do 11.3.2010
10.2.2010 Oznámení o veřejném projednání k o n c e p t u změny č. 10A územního plánu sídelního útvaru Hošťálková (doc) do 26.3.2010
9.2.2010 Oznámení o uložení písemností - Wiesnerová Alena(doc) do 23.2.2010
13.1.2010 Oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou do 28.1.2010
11.12.2009 Oznámení o uložení písemností - Zajíček Vlastimil(doc) do 25.12.2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hošťálková (doc Word) do 31.12.2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - o místních poplatcích (docx Word) do 31.12.2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o znaku a praporu obce Hošťálková a jejich užívání (doc Word) do 31.12.2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1999 o snížení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí (doc Word) do 31.12.2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 O čistotě a pořádku v obci (doc Word) do 31.12.2009
30.11.2009 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: "Přeložka silnice II/437 v obci Hošťálková" (doc Word) do 14.12.2009
30.11.2009 Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení staby "Kanalizace Hošťálková - 4.stavba" (pdf) do 14.12.2009
2.11.2009 Oznámení o uložení písemností - Wiesnerová Alena(pdf) do 16.11.2009
26.10.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - kopané studny a vodovodu k rodinnému domu čp. 162- Zdeněk a Dagmar Slovákovi(doc Word) do 9.11.2009
19.10.2009 Oznámení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby "Přeložka silnice II/437 v obci Hošťálková" - Obec Hošťálková (doc Word) do 2.11.2009
19.10.2009 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni o umístění stavby studny a vodovodu přeložky splaškové kanalizace a žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby pro přístavbu rodinného domu čp. 221 Hošťálková - Tomáš Hajda (doc Word) do 2.11.2009
7.10.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - přípojky nízkého napětí - Eva a Luboš Mrlinovi(doc Word) do 21.10.2009
24.7.2009 Oznámení o uložení písemností - TECOFOOD s.r.o. v likvidaci(pdf) do 7.8.2009
22.7.2009 Oznámení o uložení písemností - Fiurášek Jan(pdf) do 5.8.2009
18.6.2009 Návrh změny územního plánu obce Hošťálková č. 12 (doc Word) do 1.8.2009
18.6.2009 Návrh změny územního plánu obce Hošťálková č. 11 (doc Word) do 1.8.2009
22.6.2009 Oznámení o uložení písemností - Plšek Milan(pdf) do 6.7.2009
26.5.2009 Oznámení o uložení písemností - Ing. Mrázek Edvard(pdf) do 9.6.2009
4.5.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny a vodovodu pro rekreační chatu ev. č. 019 Hošťálková - Nadační fond Nydahl (doc Word) do 18.5.2009
30.4.2009 Oznámení o uložení písemností - Uhřík s.r.o.(pdf) do 14.5.2009
26.3.2009 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni o umístění stavby - vrtané studny a vodovodu pro rekreační chatu ev. č. 019 Hošťálková - Nadační fond Nydahl (doc Word) do 9.4.2009
26.3.2009 Oznámení o uložení písemností - Néma Bohuš(pdf) do 9.4.2009
13.3.2009 Oznámení o uložení písemností - Holec Pavel(jpg) do 27.3.2009
10.3.2009 Oznámení o uložení písemností - Uhřík s.r.o.(jpg) do 24.3.2009
4.3.2009 Oznámení o uložení písemností - Vrba Jaroslav(doc) do 18.3.2009
20.2.2009 Oznámení projednání návrhu zadání územního plánu Hošťálková(doc) do 22.3.2009
13.2.2009 Oznámení o uložení písemností - Palacký Roman(doc) do 27.2.2009
26.1.2009 Oznámení o uložení písemností - Néma Bohuš(pdf) do 9.2.2009
23.1.2009 Oznámení o uložení písemností - Slováková Jiřina(doc Word) do 6.2.2009
23.1.2009 Oznámení o uložení písemností - Palacký Roman(doc Word) do 6.2.2009
4.12.2008 Oznámení o uložení písemností - Uhřík s.r.o.(pdf) do 18.12.2008
4.11.2008 Oznámení o uložení písemností - SKORP, spol. s r.o.(pdf) do 18.11.2008
27.10.2008 Odvolání proti rozhodnutí č.j. PÚ/986/08/AD ze dne 10.9.2008 o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v KÚ Hošťálková, lokalita "Palovský" - Oldřich Škarpa
do 10.11.2008
27.10.2008 Dražební vyhláška - Ludmila Marková, Hošťálková 348 - 1 strana(jpg) Dražební vyhláška - Ludmila Marková, Hošťálková 348 - 2 strana(jpg) do 10.11.2008
22.9.2008 Oznámení o uložení písemností - Pončík Jaroslav(pdf) do 6.10.2008
12.9.2008 Oznámení o uložení písemností - Kašpar Břetislav(pdf) do 26.9.2008
1.9.2008 Oznámení o uložení písemností - Slováková Jiřina(doc) do 15.9.2008
11.8.2008 Stavební povolení - Kanalizace Hošťálková 4.stavba, dokončení splaškové kanalizace (pdf) do 25.8.2008
7.8.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - rodinného domu s terasou a přístřeškem . ... - Papšíkovi (doc Word) do 21.8.2008
21.7.2006 Oznámení o uložení písemností - TECOFOOD s.r.o.(pdf) do 4.8.2006
9.7.2008 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce - (doc Word) do 29.7.2008
5.7.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - rodinného domu s garáží a terasou, vodovodní přípojky . ... - Petr Kučera (doc Word) do 19.7.2008
30.5.2008 Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a o vystavení návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (pdf) do 21.7.2008
13.6.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - administrativní budovy se služebním bytem, . ... - Jaroslav Galetka (doc Word) do 27.6.2008
6.6.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - rodinný dům, ... - Antonín a Eliška Papšíkovi (doc Word) do 20.6.2008
13.6.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - administrativní budovy se služebním bytem, . ... - Jaroslav Galetka (doc Word) do 27.6.2008
6.6.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - rodinný dům, ... - Antonín a Eliška Papšíkovi (doc Word) do 20.6.2008
30.4.2008 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží, ... - Miroslav Blizňák (doc Word) do 15.5.2008
30.4.2008 Rozhodnutí o změně stavby přístavba skladu hutního materiálu k objektu kovárny - INPO, s.r.o. (doc Word) do 15.5.2008
17.3.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - "Odpadové centrum Hošťálková" (doc Word) do 1.4.2008
12.3.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - „Přístavba skladu hutního materiálu k objektu kovárny“ - INPO spol. s r.o. (doc Word) do 27.3.2008
3.3.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - rodinný dům, ... - Miroslav a Jarmila Blizňákovi (doc Word) do 17.3.2008
3.3.2008 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Vijtěch Rosenberg (doc Word) do 17.3.2008
20.2.2008 Oznámení o uložení písemností - Uhřík s.r.o..(pdf) do 7.3.2008
31.1.2008 Zadání změny č. 12 územního plánu obce Hošťálková (doc Word) do 3.3.2008
12.2.2008 Kolaudační rozhodnutí - chodník Horní konec (doc Word) do 27.2.2008
12.2.2008 Kolaudační rozhodnutí - chodník Dolní konec (doc Word) do 27.2.2008
31.1.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - hala pro pořez kulatiny, ... - Lubomír Surý (doc Word) do 14.2.2008
26.1.2008 Zadání změny č. 11 územního plánu obce Hošťálková (doc Word) do 28.2.2008
16.1.2008 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Jan Surý (doc Word) do 30.1.2008
15.1.2008 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednáni - stavba rodinného domu atd. - Vojtěch Rosenberg (doc Word) do 29.1.2008
4.1.2008 Oznámení o zahájení kolaudačního řízení - chodník - Horní konec (doc Word) do 5.2.2008
4.1.2008 Oznámení o zahájení kolaudačního řízení - chodník - Dolní konec (doc Word) do 5.2.2008
20.12.2007 Vyhláška 01/2007 o místních poplatcích (doc Word) do 22.1.2008
23.8.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - "Kanalizace Hošťálková - 4. stavba" (doc Word) do 8.9.2007
20.8.2007 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Libor Blizňák (doc Word) do 5.9.2007
17.8.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - přípojky NN - Lubomír Surý (doc Word) do 31.8.2007
6.8.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - přípojky NN - Framun s.r.o. (doc Word) do 22.8.2007
3.8.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - "Hošťálková 3bj. parc.č. 182/3 NNK - zemní kabelové vedení NN(doc Word) do 17.8.2007
2.8.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - prodloužení vedení NN - Surý, Staněk (doc Word) do 17.8.2007
18.7.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - přípojka NN - Matouš Vlček (doc Word) do 3.8.2007
13.7.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - stavba rodinného domu - Libor Blizňák (doc Word) do 30.7.2007
4.7.2007 Rozhodnutí o změně stavby rodinného domu - Libor Mikšík (doc Word) do 19.7.2007
3.7.2007 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Roman Skála (doc Word) do 19.7.2007
20.6.2007 Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Miroslav Maňák, Dana Maňáková (doc Word) do 10.7.2007
26.4.2007 Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Mgr. Milan Pavlůsek, Mgr. Jana pavlůsková (doc Word) do 10.5.2007
26.04.2007 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednáni - stavba rodinného domu - Roman Skála (doc Word) do 10.5.2007
23.4.2007 Oznámení o uložení písemností - KGH a.s.(pdf) do 7.5.2007
13.4.2007 Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Jaromír Staněk, Milada Staňková (doc Word) do 30.4.2007
12.2.2007 Oznámení o uložení písemností - Milan Plšek(pdf) do 27.2.2007
11.01.2007 Oznámení o zahájení jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková, lokalita „Palovský“ veřejnou vyhláškou(doc Word) do 25.1.2007
20.12.2006 Oznámení o uložení písemností - Pavel Pařenica(pdf) do 5.1.2007
14.12.2006 Stavební povolení přeložky vedení nízkého napětí (NN) "Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková, chodník podél silnice II/437 Hošťálková - Horní konec" (doc Word) do 29.12.2006
11.12.2006 Oznámení o uložení písemností - Petra Surá(pdf) do 27.12.2006
07.12.2006 Oznámení o uložení písemností - Milan Plšek(pdf) do 22.12.2006
07.12.2006 Oznámení o uložení písemností - Ondřej Plšek(pdf) do 22.12.2006
06.12.2006 Oznámení o uložení písemností - Vladana Machalová(pdf) do 21.12.2006
30.11.2006 Oznámení o uložení písemností - Marie Jakubíková(pdf) do 14.12.2006
30.11.2006 Oznámení o uložení písemností - Helmut Jamka(pdf) do 14.12.2006
21.11.2006 Oznámení o uložení písemností - Jaromír Gargulák(pdf) do 8.12.2006
20.11.2006 Oznámení o uložení písemností - Eva Vávrová(pdf) do 6.12.2006
13.11.2006 Oznámení o uložení písemností - František Plšek(pdf) do 28.11.2006
7.11.2006 Stavební povolení - chodník podle silnice II/437 Hošťálková - Dolní konec" (doc Word) do 22.11.2006
3.11.2006 Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním a zahájení sloučeného řízení - přeložky vedení nízkého napětí (NN), která je součástí stavby "Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková, chodník podél silnice II/437 Hošťálková - Horní konec" (doc Word) do 20.11.2006
24.10.2006 Oznámení o uložení písemností - Miroslav Maňák(pdf) do 9.11.2006
24.10.2006 Oznámení o uložení písemností - Petr Machala(pdf) do 9.11.2006
13.10.2006 Oznámení o zahájení stavebního řízení - chodník podél silnice II/437 Hošťálková - dolní konec (doc Word) do 30.10.2006
22.9.2006 Oznámení o uložení písemností - Jaroslav Pončík(pdf) do 6.10.2006
22.9.2006 Oznámení o uložení písemností - Jiří Holec (pdf) do 6.10.2006
22.9.2006 Oznámení o uložení písemností - Helmut Jamka (pdf) do 6.10.2006
25.8.2006 Oznámení o zahájení územního řízení - kabelové rozvody nízkého napětí (NN), prodloužení vodovodního řadu, prodloužení děšťové a splaškové kanalizace pro stavební obvod za DPS Hošťálková (doc Word) do 8.9.2006
21.8.2006 Oznámení o uložení písemností - T.I.C. TRANSACTION & INVESTMENT Co (pdf) do 4.9.2006
4.8.2006 Oznámení o uložení písemností - TECOFOOD s.r.o.(pdf) do 18.8.2006
27.7.2006 Změna územního plánu obce Hošťálková č. 10 (doc Word) do 9.8.2006
27.7.2006 Změna územního plánu obce Hošťálková č. 9 (doc Word) do 9.8.2006
14.7.2006 Oznámení o uložení písemností - "Skorp" s.r.o.(pdf) do 28.7.2006
11.5.2006 Rozhodnutí - pozemkové úpravy - lokalita "Pod horou"(doc Word) do 25.5.2006
19.4.2006 Oznámení o uložení písemností - Břetislav Kašpar(pdf) do 3.5.2006
3.4.2006 Návrh změny územního plánu obce Hošťálková č. 10 (doc Word) do 2.5.2006
3.4.2006 Návrh změny územního plánu obce Hošťálková č. 9 (doc Word) do 2.5.2006
29.3.2006 Územní rozhodnutí - chodník podél silnice II/437 Hošťálková - Dolní konec(doc Word) do 12.4.2006
27.3.2006 Zeměměřické práce(doc Word) do 10.4.2006
27.3.2006 Stavební povolení - chodníky, zastávky autobusů Hošťálková (doc Word) do 10.4.2006
6.3.2006 Oznámení o uložení písemností - Milan Plšek(pdf) do 20.3.2006
28.2.2006 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - chodníky, zastávky autobusů Hošťálková (doc Word) do 14.3.2006
27.2.2006 Oznámení o zahájení uzemního řízení veřejnou vyhláškou - chodník podél silnice II/437 Hošťálková - Dolní konec (doc Word) do 13.3.2006
27.2.2006 Oznámení o uložení písemností - Pavel Holec(pdf) do 13.3.2006
27.2.2006 Oznámení o uložení písemností - Radim Koštůr(pdf) do 13.3.2006
Žádosti , nabídky, záměry
Datum zveřejnění Název, popis Poznámka
3.5.2017 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 2.6.2017
9.5.2017

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 2621/5
do 29.5.2017
27.4.2017

Záměr obce: Odprodat čast pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 406/22
do 13.5.2017
29.9.2016

Záměr obce: Odprodat čast pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 5315
do 15.10.2016
9.6.2016

Záměr obce: Pronajmout pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 3414/2
 • část parcely č. 3414/6 (dřevěná kůlna)
do 25.6.2016
1.6.2016

Záměr obce: Odprodat časti pozemků v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 1993/6
 • část parcely č. 1989/4
do 17.6.2016
27.5.2016

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela. 2608
 • parcela. 2609
 • parcela. 2610
do 14.6.2016
16.5.2016

Záměr obce: Odprodat čast pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 227/1 - ostatní plocha, manipulační plocha
do 1.6.2016
4.2.2016

Záměr obce: Pronajmout pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 1950 - trvalý travní porost - 1 965 m2
 • parcela č. 1834/1 - trvalý travní porost - 4 751 m2
 • parcela č. 1834/4 - trvalý travní porost - 752 m2
do 20.2.2016
5.11.2015 Nabídka k odprodeji věci z majetkové podstaty dlužníka Slavia trade s.r.o., IČ: 25854992, se sídlem 793 95 Hynčice 187, spisová značka, KSOS 22 INS 9672/ 2013(doc) do 20.11.2015
22.10.2015

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 1131/11
 • parcelu č. 1131/12
 • parcelu č. 1131/13
 • parcelu č. 1131/14
 • parcelu č. 1131/20
 • parcelu č. 1131/22
 • parcelu č. 1131/32
 • parcelu č. 1131/33
 • parcelu č. 1131/34
 • parcelu č. 1131/35
 • parcelu č. 1131/36
 • parcelu č. 1131/37
 • parcelu č. 1131/38
 • parcelu č. 1131/47
 • parcelu č. 1131/48
 • parcelu č. 1131/49
 • parcelu č. 1131/50
 • parcelu č. 1131/51
 • parcelu č. 1131/52
 • parcelu č. 1131/53
 • parcelu č. 1131/54
 • parcelu č. 1131/65
 • parcelu č. 1131/68
 • parcelu č. 1109/1
 • parcelu č. 1109/3
 • parcelu č. 1109/5
 • parcelu č. 1109/6
 • parcelu č. 1109/26
do 7.11.2015
20.10.2015

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 1131/25
 • parcelu č. 1131/66
 • parcelu č. 1131/67
do 5.11.2015
18.9.2015

Záměr obce: Pronajmout část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely: 4805/11
do 5.10.2015
15.7.2015

Záměr obce: Odprodat čast pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 209/2
do 31.7.2015
29.6.2015

Záměr obce: Odprodat čast pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 1131/20
do 15.7.2015
10.3.2015

Záměr obce: Pronajmout pozemky v katastrálním území Hošťálková:

v lokalitě Maruška

 • parcela č. 3862/2 ...........3 861 m2
 • parcela č. 3863/1 ...........6 383 m2
 • parcela č. 3863/2 ...........7 392 m2
 • parcela č. 3862

v lokalitě Dolina (Štěpková)

 • parcela č. 1834/1 ...........4 751 m2
 • parcela č. 1834/4 ........... 752 m2
 • parcela č. 2000/6 ........... 350 m2
 • parcela č. 1950 .............. 1 695 m2
do 26.3.2015
30.1.2015

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 140/2 zahrada o rozloze 605 m2
do 17.2.2015
1.1.2015

Záměr obce: Odprodat části pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • parcely č.st. 92 o výměře 90 m2
 • parcely č. 151 o výměře 2 882 m2
 • parcely č.st. 87/1 o výměře 666 m2
 • parcely č.st. 87/¨2 o výměře 25 m2
 • parcely č.st. 85/1 o výměře 54 m2
 • parcely č.st. 85/2 o výměře 116 m2
 • parcely č.st. 84/1 o výměře 521 m2 (1/2podíl)
do 19.1.2015
2.12.2014

Záměr obce: Odprodat části pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 1228/5
 • část parcely č. 5229/3
do 18.12.2014
4.10.2014

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 5335/2 o rozloze 951 m2
do 22.10.2014
21.7.2014

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 144/1
 • část parcely č. 140/2
do 6.8.2014
6.6.2014

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 3468/3
do 23.6.2014
3.6.2014

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 5370/3
do 19.6.2014
26.5.2014

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 1969/3 - ostatní plocha
do 11.6.2014
6.5.2014

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 5410 - trvalý travní porost
do 22.5.2014
6.5.2014

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 1131/5 o výměře 92 m2
 • parcelu č. 1131/64 o výměře 83 m2
do 22.5.2014
10.9.2013

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 47/7
do 26.9.2013
26.8.2013

Záměr obce: Pronajmout pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • část. parcely č. 74/8
do 10.9.2013
22.7.2013

Záměr obce: Směnit pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část. parcely č. 3420/3
do 7.8.2013
12.6.2013

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 409/2
do 28.6.2013
12.6.2013

Záměr obce: Pronajmout pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 3589
 • parcelu č. 3590
do 28.6.2013
31.5.2013

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 2743/6
do 16.6.2013
17.5.2013

Záměr obce: Směnit pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 52/2 o výměře 98 m2
 • část. parcely č. 74/2 o výměře 1331 m2
do 4.6.2013
30.4.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Hošťálková, pavilon MŠV – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu(pdf) do 16.5.2013
12.4.2013

Záměr obce: Pronajmout pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcelu č. 238/2 u čp. 245
do 27.4.2013
27.2.2013

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • 932/3 o výměře 24 m2
do 15.3.2013
11.2.2013

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 2721/2
do 27.2.2013
17.1.2013 Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky na stavbu "Revitalizace zeleně v obci Hošťálková"(pdf) do 18.2.2013
11.1.2013

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • 3029 o výměře 373 m2
do 28.1.2013
10.11.2012

Obsazení pracovního místa do sběrného dvora

Obec Hošťálková přijme pracovníka do nově vybudovaného sběrného dvora.

Pracovní úvazek : Dohoda o pracovní činnosti – 20 hodin týdně
Nástup : 2.1.2012

Zájemci o tuto práci se mohou přihlásit na OÚ do 30.11.2012 formou písemné přihlášky, ve které musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení, všechna předchozí nebo současná zaměstnání, zdravotní stav, popřípadě jiné doplňující informace. Bližší informace na OÚ.

do 30.11.2012
18.9.2012

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • 2072/19 o výměře 21 m2 ("na kopečku")
do 4.10.2012
31.8.2012

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 4022/1
do 17.9.2012
21.8.2012

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková (v lokalitě Páleníkovy paseky):

 • parcela č. 2967 orná půda
 • část parcely č. 2924/15 orná půda
do 8.9.2012
10.8.2012 Nabídka pozemků k prodeji uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 10.9.2012
6.8.2012

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 5335/2
do 20.8.2012
1.8.2012 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 31.10.2012
4.7.2012 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa : referent stavebního úseku – stavební technik (doc) do 8.8.2012
26.6.2012 Prodej nalezených kol(doc) do 20.7.2012
2.5.2012 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 30.7.2012
30.5.2012

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • Parcelu č. 145 o výměře 46 m2
do 15.6.2012
25.5.2012

Záměr obce: Směnit část pozemků v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 780/1
 • část parcely č. 53/5
do 11.6.2012
23.4.2012

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 209/2
do 9.5.2012
23.4.2012

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 209/13 sousedící s MK k Halenčákům
do 9.5.2012
23.3.2012

Záměr obce: odprodat kolový bagr CAT 428 C  obálkovou metodou

Je stanovena minimální cena 220 000,- Kč bez DPH.  Prodej nejvyšší nabídce.

Zájemci  mohou své nabídky  podat na Obecním úřadě Hošťálková v termínu do 10.4.2012 do 12,00 hodin.  Nabídka musí být v zalepené obálce označena „  Prodej kolového bagru CAT  428 C“.

Otevírání obálek se uskuteční  11.4.2012 v 10,00 v kanceláři starosty  obce Hošťálková.

Podrobnější informace na OÚ Hošťálková, tel. 571 442 347.

do 9.4.2012
8.3.2012 Pozemkový fond - vyřazení pozemku z veřejné nabídky(pdf) do 10.4.2012
7.2.2012 Nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 7.3.2012
3.2.2012

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 932/3 . . . . . . . 21 m2
do 20.2.2012
20.1.2012

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 1241/35
do 6.2.2012
2.11.2011 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 27.1.2012
16.11.2011

Záměr obce: Pronajmout pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 932/61 o výměře 582 m2
do 1.12.2011
7.11.2011

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 932/61 o výměře 582 m2
do 22.11.2011
3.11.2011

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 2111/4 (pozemek bývalé čisticí stanice u čp. 538)
do 18.11.2011
1.8.2011 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 31.10.2011
21.9.2011

Záměr obce: Pronajmout část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 11/5
do 6.10.2011
19.9.2011

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 932/3
do 4.10.2011
29.8.2011

Záměr obce: Odprodat část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 1993/6
do 13.9.2011
17.8.2011

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 422/3
do 1.9.2011
13.6.2011

Záměr obce: Směnit pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 3447
do 28.6.2011
4.5.2011 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) do 1.8.2011
2.2.2011 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) 29.4.2011
17.1.2011

Záměr obce: Směnit část pozemku v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 5410/1
do 1.2.2011
4.8.2010 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (pdf) 29.10.2010
21.9.2010

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 5296/4
do 6.10.2010
17.9.2010

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 4046
do 2.10.2010
13.9.2010

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 231/2
do 28.9.2010
5.5.2010 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná pozemkovým fondem (jpg) 30.7.2010
16.6.2010

Záměr obce: Prodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 194
do 30.6.2010
3.6.2010

Záměr obce: Směnit pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 5237/2
do 17.6.2010
2.6.2010

Záměr obce: Pronajmout pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 4788/3
do 16.6.2010
21.4.2010

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 3883/4
 • část parcely č. 3873
 • parcela č. 3884/7
do 5.5.2010
16.4.2010

Záměr obce: Odprodat pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 1223/4
do 30.4.2010
24.3.2010

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely č. 50/1
 • část parcely č. 49/6
do 8.4.2010
29.3.2010

Záměr obce: Pronajmout pozemek v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 47/7
do 12.4.2010
5.12.2009 Záměr prodat nemovitost: do 19.12.2009
4.11.2009 Nabídka pozemků k pronájmu - Pozemkový fond (pdf) 18.11.2009
24.8.2009

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • část parcely 2215/12
do 7.9.2009
21.8.2009

Záměr obce: Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 1799/1
 • část parcely 5233
do 4.9.2009
3.8.2009

Záměr obce: Pronajmout nebytové prostory v Domě služeb Hošťálková.

do 17.8.2009
3.8.2009

Záměr obce: Směnit pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 5382
 • část parcely č. 5385/1
do 17.8.2009
29.4.2009

Záměr obce odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 231/4
do 13.5.2009
23.4.2009

Záměr obce odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 380/8
 • část parcely č. 380/4
 • parcela st. 623
 • část parcely 112/4
 • část parcely 1799/1
do 7.5.2009
26.1.2009

Záměr obce odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková:

 • parcela č. 1843/1........................... 2737 m2
 • parcela č. 1841…………………….        4406 m2
 • parcela č. 1844…………………….        2712 m2
do 9.2.2009
6.10.2008

Záměr obce:
Směnit pozemky v katastrálním území Hošťálková – parcely č. 2133/8, 2133/9 a 2133/10 za části parcel 380/4 a st. 623.

do 20.10.2008
10.9.2008

Záměr obce:
Směnit pozemky v katastrálním území Hošťálková – část parc. st. č. 19/1 (21m2) a část parc. č. 5277 (14 m2).

do 24.9.2008
10.9.2008

Záměr obce:
Prodat část pozemku parc. č. 5277.

do 24.9.2008
29.8.2008

Záměr obce:
Odprodat pozemky v katastrálním území Hošťálková – část parc. č. 3029 (cca 90 m2, neplodná půda) a část parc. č. 5335/1 (cca 140 m2, ostatní komunikace).

do 12.9.2008
9.4.2008 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - REKULTIVACE SKLÁDKY TKO FUČÍNOV (doc Word) do 24.4.2008
13.3.2008 Záměr obce směnit pozemek 1834/1 PK louka o výměře 5 853m2. do 31.3.2008
12.2.2008 Záměr obce odprodat pozemku p.č. 5427 . do 26.2.2008
7.2.2008 Záměr obce odprodat část pozemku p.č. 3082/2 o výměře cca 300m2. do 23.2.2008
14.1.2008 Záměr obce odprodat část pozemku p.č. 3139/2 o výměře 161m2. do 29.1.2008
9.11.2007

Záměr obce prodat pozemky :

 • p. č. 2380/  o výměře 3 124 m2
 • zpevněnou plochu na p.č.  2380/8 o výměře  1 181m2
 • p.č. 2362/6 o výměře    886m2
 • zpevněnou plochu na p.č. 2380/10 o výměře 348m2
do 27.11.2007
1.3.2007 Záměr obce prodat pozemek p.č. 5382 o výměře 111m v kú. Hošťálková do 13.3.2007
15.2.2007 Záměr obce pronajat  pozemky p.č.  34148/2 k. ú. Hoštálková o výměře 2 581m2 a o výměře 960m2.. do 2.3.2007
29.1.2007

Záměr obce odprodat pozemky  p.č. 3028/1 o výměře 645m2, 3028/3 o výměře 75m2 a část p.č. 3028/8 vše k.ú. Hoštálková

do 13.2.2007
23.1.2007 Záměr obce odprodat část obecního pozemku p.č. 11/5 o výměře 20m2 v k.ú. Hošťálková. do 6.2.2007
11.9.2006 Záměr obce odprodat  pozemek p.č. 1420 o výměře 197m2 k.ú. Hoštálková. do 2.10.2006
1.9.2006 Záměr obce Směnit  část pozemku p.č. 3847 za pozemky p.č. 2817/11, 3817/12, 3764, 3817/8, 3817/6, 3766, 5348, 3769, 3765, 3768, 2772 k.ú. Hoštálková. do 19.9.2006
11.8.2006 Nabídka pronájmu nebytových prostor v domě služeb (doc Word) do 25.8.2006
28.6.2006 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 (rtf Word)
Podmínky převodu (doc Word)
do 28.7.2006
27.3.2006

Žádost o odprodej pozemků p.č.1799/10 o výměře 242 m2 a část parc.č. 1798/1 o výměře cca 80m2.

do 10.4.2006
4.1.2006 Záměr obce: Odprodat Plynárenská zařízení v majetku obce Hošťálková do 5.2.2006

Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková 756 22
Tel.: 571 442 347   Fax: 571 442 380  E-mail: obec@hostalkova.cz