Oprava kamenného soklu na zámku v Hošťálkové

 

 Projekt řeší opravu kamenného soklu zámku, jeho očištění a restaurování, v některých místech jeho částečnou výměnu či doplnění novými kamennými deskami.

Projekt je finančně podpořen dotací ze Zlínského kraje v rámci programu KUL03-16 na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Projekt je podpořen částkou 284 700 Kč, tj. 60% z celkových způsobilých výdajů.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty