Účast v projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše obec je od únoru 2014 zapojena do projektu s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji, který je financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu vykonává absolvent údržbu zeleně a veřejného prostranství v obci. 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty