Opravy komunikací, rozšíření veřejného osvětlení

O jarních měsících obec připravuje realizaci projektu oprav místních komunikací. Od různých poskytovatelů dotací se nám podařilo získat na opravy komunikací  částku přesahující 10 000 000,- Kč. Největším poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj a Statní zemědělský intervenční fond. Celkem má být opraveno 13 komunikací v různých částech obce. Podmínkou projektů je, že majitelem pozemku pod komunikací musí být obec. V současné době probíhají přípravy pro realizaci, jako je prohlubování příkop, zakopání inženýrských sítí, čistění krajnic. Jednou z připravovaných komunikací je i Damašek, kde obec rozšiřuje veřejné osvětlení a kanalizaci.

   

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty