Překládka vodovodu a dešťové kanalizace za Jednotou

Další připravovanou komunikací k rekonstrukci je i příjezdová cesta do bytovek za Jednotou. Před pokládkou nového „koberce“ došlo k přeložení havarijního vodovodu a částečně i dešťové kanalizace. Tímto se snažíme eliminovat možnost vodovodní poruchy pod opravenou komunikací a vyloučit nutnost opětovného kopání.

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty