Rekonstrukce břehu potoka u Základní školy

Z dalších stavebních prací probíhá taktéž rekonstrukce břehu u ZŠ. Tento projekt je zaměřen na obnovu opěrné zdi a regulace vodního toku. Akce je financována správou toků Lesy ČR. Na tento projekt navazuje záměr obce na vybudování bezbariérového chodníku u Základní školy od restaurace Pub World po restauraci U Franka, parkoviště u spodní Jednoty a bezpečného přechodu pro chodce u Základní školy.  V praxi bude hlava opěrné zdi sloužit jako obruba chodníku. Tento projekt by měl být podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 85 % celkových nákladů.

 

 

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty