Kanalizace - 5. etapa

Dalším projektem který nám letošní mírná zima dovolila realizovat i v průběhu zimních měsíců je stavba kanalizace – 5.stavba. Projekt je zaměřen na dokončení splaškové kanalizace v obci Hošťálková. V zimních měsících realizační firma kopala v Hajnušově, v současnosti stavba pokračuje v horní části Štěpkové. Celkově bude stavba stát 6,6 mil. Kč a projekt je 90 % podpořen z Operačního programu životního prostředí. Stavbu má být dle smlouvy dokončena k 31.8.2014, ale pro příznivé počasí očekáváme její urychlení. Přesto všem občanům, kteří jsou omezování stavbou, velmi děkujeme za trpělivost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizace - 5. etapa – pokračování prací

 

Obec tímto projektem splnila svou legislativní povinnost vybudovat kanalizaci v intervilánu obce. Stavební a výkopové práce jsou ukončeny a po nutných administrativních úkonech, by v září měla proběhnout kolaudace díla. Poté je možné budování domovních přípojek. Akce byla 90% podpořena ze Státního fondu životního prostředí.

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty