Výstavba infrastruktury v lokalitě u Forajtů

Na dolním konci obce se připravuje lokalita pro novou zástavbu rodinných domů. Součásti projektu je vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a příjezdové komunikace. Na akci se finančně podílejí budoucí stavebníci v dané lokalitě.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty