Rekonstrukce obecního hostince

Další úspěšně zrealizovanou stavbou je rekonstrukce hospody. Oprava spočívala ve vybudování odvětrávacích a odvodňovacích kanálech po celém obvodu budovy, dále ve výměně oken,podbití a okapů, výstavbě letní zahrádky. Důležitým estetickým krokem byla i nová fasáda, která trošku oživila centrum obce.

 

  

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty