Nový nákladní automobil

 

 

 

Závěrem roku 2014 Obecní úřad ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí realizoval projekt „Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková“. Projekt spočíval v doplnění vybavení stávajícího sběrného dvoru, se zaměřením na odvoz separovaného odpadu – nápojový karton. Konkrétně se jednalo o nákup nového svozového vozidla: tech. parametry - nosič kontejnerů, nosnost 18 tun, hydraulická ruka 3 tuny, podvozek 4x4, dále byly pořízeny 3 ks velkoobjemových kontejnerů a 10 ks nádob na nápojový karton.

 

Celkové výdaje projektu byly 3 751 000,- Kč, Státním fondem životního prostředí byla poskytnuta podpora ve výši 2 909 553,- Kč.

 

  

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty