Chodník od fary k Základní škole

Pro neutěšený stav chodníku k Základní škole, se obec rozhodla pro přeložení dlažby na tomto chodníku. Dále bude oprava pokračovat i na protějším chodníku od Domu služeb k restauraci u Franka. Práce musí být hotovy do konce prázdnin. Náklady na rekonstrukci budou hrazeny z finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství za umístění v soutěži Vesnice roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty