Zámek

Úspěšně probíhá i oprava střechy a krovu zámku. Po dohodě s památkovou péčí jsou měněny všechny deformované a napadené konstrukce, opraveny komíny a bude vyměněna střešní krytina. Toto je první etapa rekonstrukce zámku.  Pokud nám bude Ministerstvo kultury i nadále nakloněno, budou příští rok rekonstruovány okna a dveře a bude vybudován odvodňovací a vysušovací kanál při základech zámku. V dalším roce se dočkáme i nové fasády našeho zámečku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty