Neinvestiční dotace Zlínského kraje (6 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (6 000,-)  na výdaje spojené s činností jednotky SDH

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, která mohla být použita na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS ZK.

Dále mohla být dotace použita na zásahy jednotky SDH na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH (např. ochranné oděvy pro hasiče, spojové prostředky apod.)

Výše dotace:               6 000,- Kč

Poskytovatel dotace:   Zlínský kraj

Příjemce dotace:        Obec Hošťálková

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty