Účelová investiční dotace Zlínského kraje (200 000,-) na Výtah v budově ZŠ Hošťálková

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 000,- Kč, která byla použita na vybudování výtahu v budově Základní školy Hošťálková. Použít prostředky na tento účel se obec rozhodla z důvodu odstranění imobility v této škole.

 

Tento finanční příspěvek obec obdržela za účast a umístění v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2014.

Výše dotace:               200 000,- Kč

Poskytovatel dotace:   Zlínský kraj

Příjemce dotace:        Obec Hošťálková

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty