Posilové vrty pro obecní vodovod

Obec Hošťálková realizovala v roce 2014 také projekt s názvem „Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod“. Předmětem podpory je vybudování dvou průzkumných hydrogeologických vrtů, včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů.

 

Cílem projektu bylo zvýšení kapacity podzemních zdrojů pro zásobování obyvatel naší obce. Z celkových nákladů projektu 531 520,- Kč byla financována Státním fondem životního prostředí částka 443 817,- Kč.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty