Modernizace odpadového centra

Obec Hošťálková ve spolupráci se Statním fondem životního prostředí realizovala projekt Modernizace odpadového centra Hošťálková. Záměrem tohoto projektu je dovybavit již vybudované odpadové centrum v obci Hošťálková. V rámci projektu modernizace obec zvýší kapacitu stávajícího odpadového centra. Součástí dodávky byl především lisovací kontejner. Ten bude sloužit k lisování separovaného odpadu (papír, plasty, nápojový karton) a tím dojde k výraznému zefektivnění odvozu odpadu.

      

 

Dalším dovybavením byly nádoby na separovaný odpad, nádoba na nebezpečný
odpad a váha.

 

 

Pořizovací náklady na nový stroj a zařízení činily 1 343 100,- Kč.  Statní fond životního prostředí poskytl dotaci ve výši 1 198 202,50 Kč.

 

 

 

Po realizaci tohoto projektu dojde ke změně odpadních nádob (cca duben 2016).
Dosavadní systém ukládání plastů do sběrných drátěných košů je nevzhledný a
dle názoru zastupitelstva nevyhovuje pojetí moderní vesnice. Koše jsou
většinou na frekventovaných místech a při větru je prakticky nemožné
udržovat při nich pořádek. Taktéž je současný systém docela náročný na odvoz
vytříděného odpadu. Koše tedy budou vyměněny za žluté plastové nádoby o
objemu 1100l. Ty jsou uzavíratelné a jejich odvoz bude naprosto
bezproblémový. Do obměny nádob se výrazně zapojí firma Eko-kom, zejména tím,
že nám většinu nádob dodá a připraví informační kampaň. O změně systému
budete včas informování formou letáku do schránky a kampaní na infokánálu
a webových stránkách obce. 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty