Projekty realizované 2015 a ukončené v první polovině 2016 (kolaudace, předání do užívaní atd.)

Bezbariérový chodník u Základní školy

Důležitý projekt z oblasti bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu v Hošťálkové. Projekt spočíval ve vybudování chodníku spojující stávající chodník od Domu služeb, až k autobusové zastávce u restaurace Pub Word. Chodník byl navržen bezbariérově a jeho součástí byl i důležitý přechod pro chodce před Základní školou. Celkové náklady na projekt činily 3 170 000 Kč a byl 85 % podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt realizovala firma Lomaneta a v květnu 2016 byl zkolaudován a předán do užívání.

 

Modernizace zámeckého parku

Již několik let byl zcela nevyhovující stav technického zázemí pro pořádání různých akcí. Budovy postavené v 70 letech minulého století byly již značně zdevastovány a po složitějším vyjednávání s památkovým ústavem (zámecký park je v památkovém režimu) jsme oslovili architektku Vránovou pro zpracování projektu modernizace. Nové zastřešení s prodejními místnostmi je důstojným nástupcem původní kuželny a kiosku. Pojme až 180 hostů a bude sloužit pro pořádání obecních i soukromým akcí společenského, sportovního i kulturního charakteru. Náklady na projekt činily 2 131 000 Kč a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč.

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

 

Oprava komunikací 2015

Po vydatných jarních a letních deštích loňského roku se některé obecní komunikace staly téměř nesjízdnými nebo nezpůsobilými pro běžný provoz.  Po prohlídce poškozených komunikací a stanovení finančního rozpočtu se cena oprav vyšplhala přes 7 milionů Kč. Obec proto podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a naší žádosti bylo vyhověno.
Začaly intenzivní přípravy před samotnou pokládkou nového asfaltu. Měnili se vodovodní rozvody, obnovovaly propustky a svůdně, renovovala se kanalizace. Eliminovali jsme co nejvíce možných poruch tak, aby nám nový asfalt dlouho vydržel. Do prací se zapojila i obecní technika.

Díky dotaci z MMR se dle pasportu komunikací obce Hošťálková podařilo opravit celkem 8 komunikací v celkové hodnotě 7 255 404 Kč.

 

Lesní cesty – opravy škod

Tento projekt spočíval v opravě lesních cest. Mohly být podpořeny jen cesty, které leží v bezprostřední blízkosti lesa. Podařilo se rekonstruovat cesty, které slouží ke svozu dřevní hmoty, údržbě lesa, ale i jako trasy pro turisty a cyklisty. Projekt byl podpořen dotací 75% ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové náklady se vyšplhaly na 3 766 tis Kč a vlastní podíl 25% nákladů byl čerpán z hospodářského výsledku lesní výroby – obecně řečeno ze zisku z prodeje obecního dřeva.

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

Oprava sportovního areálu – volejbalové a beach-volejbalové kurty

Projekt zaměřený ke zlepšení sportovního vyžití v naší obci a zapojení dětí a mládeže do sportu, byl součásti žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Oprava spočívala ve vybudování dvou volejbalových kurtů, jednoho pískového kurtu na beachvolejbal, dále nového oplocení, chodníku a dalšího technického vybavení. Projekt byl ministerstvem podpořen dotací 400 000 Kč. Projekt realizovala firma Kwr Kovář za vynikají pomoci volejbalové klubu TJ Sokol Hošťálková. Starosta obce touto cestou osobně děkuje volejbalovému klubu a  zvlášť jejímu předsedovi p. Igoru Leckéšimu za výbornou spolupráci s obcí.  Celkové náklady projekt činily 660 tis. Kč.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty