Oprava sakrálních objektů - márnice

Stavební i estetický stav márnice na evangelickém hřbitově trápil obec i občany již delší časové období. Proto jsme rádi za dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu tohoto objektu ve výši 400 000 Kč. Renovace objektu spočívala v odstranění zvlhlého zdiva, podřezání objektu a nové hydroizolaci, výměně oken a střechy, nové elektroinstalaci a napojení objektu na veřejnou elektrickou sít a hezké nové fasádě. Byly provedeny i venkovní úpravy s vybudováním nového schodiště. Opravu prováděla hošťálovská stavební firma Blizňák - Štěpán a celkové náklady činily 572 tis. Kč

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty