Modernizace zámeckého parku

Již několik let byl zcela nevyhovující stav technického zázemí pro pořádání různých akcí. Budovy postavené v 70 letech minulého století byly již značně zdevastovány a po složitějším vyjednávání s památkovým ústavem (zámecký park je v památkovém režimu) jsme oslovili architektku Vránovou pro zpracování projektu modernizace. Nové zastřešení s prodejními místnostmi je důstojným nástupcem původní kuželny a kiosku. Pojme až 180 hostů a bude sloužit pro pořádání obecních i soukromým akcí společenského, sportovního i kulturního charakteru. Náklady na projekt činily 2 131 000 Kč a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč.

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

O pohár starosty obce

 

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty