Bezbariérový chodník u Základní školy

Důležitý projekt z oblasti bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu v Hošťálkové. Projekt spočíval ve vybudování chodníku spojující stávající chodník od Domu služeb, až k autobusové zastávce u restaurace Pub Word. Chodník byl navržen bezbariérově a jeho součástí byl i důležitý přechod pro chodce před Základní školou. Celkové náklady na projekt činily 3 170 000 Kč a byl 85 % podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt realizovala firma Lomaneta a v květnu 2016 byl zkolaudován a předán do užívání.

 

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty