Oprava komunikací poškozených živelní pohromou v 6/2012

V listopadu 2012 byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložena žádost o dotaci na opravu místních komunikací, které byly poškozeny povodněmi v červnu 2012. Tato žádost byla schválena, rozhodčí radou doporučena k financování a čeká na podpis ministra.

 

 

Pro opravu v rámci této akce byly vybrány následující místní komunikace (MK):

 

MK Kuželková

MK Na včelínoch

MK U garáží

MK Ke Kubíčkům (naproti Domu služeb)

MK k Peřenicům u kravína na horním konci

MK u Hynků – od hlavní cesty u Pub world směrem k Palovým

Parkoviště u ZŠ

 

 

V lednu byla započata příprava realizace akce ve dvou z těchto lokalit, a to Na včelínoch, což je úsek k nově vznikající zástavbě rodinných domů a U garáží u dolních bytovek.

 

 

Před opravou komunikace u garáží buduje obec dodatečně odtok dešťové vody z komunikace a ze střech garáží, a to v délce potrubí 20 m, napojené na stávající potrubí dešťové kanalizace vybudované v dřívějších letech.

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty