Dětské hřiště u MŠ Hošťálková

 

Vybavení zahrady mateřské školy průlezkami, kolotoči a ostatními herními prvky, si vybavuje ze svých dětských let mnoho občanů. Sloužilo výborně dlouhá léta, ovšem z hlediska bezpečnosti dětí již nebyla tato zařízení dostatečně vyhovující, a tak byla nutná jejich demontáž a náhrada za nové.

Proto se obec rozhodla využít podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a v rámci Programu obnovy venkova podat na nové dětské hřiště žádost o dotaci. Do projektu byly aktivně zapojeny i děti (což bylo jednou z podmínek), které namalovaly, jak by si školní zahradní místo pro zábavu představovaly.

Z celkových nákladů 399 tis. Kč obdržela obec ze státního rozpočtu 279 tis. Kč. V rámci akce byly pořízeny herní prvky (kolotoč, houpačky, skluzavka apod.), které byly umístěny na plochy upravené dle požadovaných bezpečnostních předpisů, a dále zatravnění, výsadba keře a stromu.

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty