Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové

 

Tak jak je tomu téměř ve všech současných fungujících knihovnách, rovněž Místní knihovna Hošťálková byla v roce 2011 zkvalitněna formou zavedení elektronického knihovnického systému, a to prostřednictvím projektu s názvem Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové.

Na základě úspěšně podané žádosti o dotaci  byly obci přiděleny finanční prostředky z Ministerstva kultury České republiky, které přispělo  částkou 45 000,-, vlastní prostředky obce činily 30 %.

V rámci realizace projektu byly pořízeny  počítač s knihovním softwarem KP-Win SQL včetně modulu revize, které jsou důležité pro efektivní vedení správy knihovny. Dále tiskárna, především pro tisk čtenářských průkazů a statistických výkazů a čtečka pro evidenci knihovního fondu a automatizaci výpůjční doby.

 

Jak občané využívající služeb knihovny, tak správce knihovny teď mohou ocenit efektivnější, přehlednější a jednodušší systém půjčování knih a periodik. Velkým přínosem je i vzdálená správa nového knihovního systému, která zrychluje údržbu a následnou podporu systému.

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty