"Senioři komunikují", aneb počítačový kurz pro seniory

V záři roku 2010 měla obec to potěšení, že byla jako jedna z mnoha zájemců vybrána mezi realizátory  projektu „Senioři komunikují“. Jednalo se o projekt, jehož uskutečnění zaštiťuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.

 

Tento projekt byl určen pro cílovou skupinu - seniory v důchodovém věku a týkal se bližšího seznámení seniorů s obsluhou osobního počítače, internetu, mobilního telefonu a používání platební karty. Rozsah kurzu byl 14 hodin.

 

Občané obce, kteří nezaváhali a k účasti se přihlásili, tak  měli jedinečnou možnost získat během čtyřdenního kurzu zcela zdarma základní informace práce s počítačem, navíc v téměř domácím prostředí. Akce totiž probíhala ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou, která byla po dobu akce vybavena veškerou potřebnou technikou, kterou zajišťovala školicí firma Lyrix centrum.

 

   

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty