Odpadové centrum Hošťálková

 

Odpadové centrum bylo vybudováno za účelem zefektivnění odpadového hospodářství obce a za účelem zjednodušení likvidace odpadů pro občany. Cílem projektu je výstavba sběrného dvora a technologické vybavení pro sběrný dvůr.

 

                

Název projektu:                Odpadové centrum Hošťálková

Program:                          Operačního programu Životní prostředí

Oblast podpory:               4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

 

  

Celkové náklady:             6 500 000,- Kč

Dotace:                            90 %

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty