Rekonstrukce mostu u bytovek

Záměrem rekonstrukce bylo zkvalitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v centru obce.  V termínu od července do října 2012 byl v rámci této akce zdemolován nejstarší most na Valašsku, vybudován nový propustek, rozšířeno silniční těleso a chodník v úseku rekonstrukce.

 

Příspěvek poskytovatele dotace – Ředitelství silnic Zlínského kraje – činil 80 % z celkových nákladů 2,3 mil. Kč, výběrové řízení na realizační firmu vyhrála SUS Valašské Meziříčí.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty