Dětské hřiště u bytovek

Výstavba zpevněné plochy na míčové hry a volnočasové aktivity a vybudování prostoru s dětskými prvky (kolotoč, skluzavka, prolézačka) byly provedeny v lokalitě dolních bytovek v září až listopadu roku 2012. Vznikla tak odpočiková a herní zóna pro občany bytovek a přilehlých částí.

Dotace byla poskynuta z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (70 % dotace z celkových nákladů 600 tis. Kč). Akce byla realizována firmou Lomneta Valašské Meziříčí, která vyhrála výběrové řízení.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty