Nové kolumbárium

Na evangelickém hřbitově bylo z důvodu nedostatku urnových míst postaveno nové kolumbárium pro ukládání urnových schránek. Dotační podpora byla na projekt poskytnuta ze Státního zemědělského intervenčního fondu.  Z celkových nákladů 360 tis. hradila obec cca 30 %.

 

Realizační firma Kuzník z Kateřinic, která podala nejlepší cenovou nabídku, ukončila práce v prosinci 2012.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty