Kulturní památka č.p. 16

Firma Tesařství Švehlík prováděla od května do listopadu 2012 dokončení rekonstrukce „Macháčkovy chalupy“. Díky dotaci Zlínského kraje a Ministerstva kultury tak bylo v této etapě oprav kulturní památky vybudováno nové schodiště a nová půda.

 

Celkové náklady této etapy činily 450 tis. Kč.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty