Z výsledků hospodářské činnosti

Parkoviště u obecního úřadu

 

Kvůli malému počtu parkovacích míst v centru obce bylo vybudováno nové parkoviště nad obecním úřadem. Kromě 40 vybudovaných parkovacích míst  byla také snížena prašnost v této lokalitě v letních měsících.

 

 

Místní komunikace u Dančáků

 

Komunikace na dolním konci u Dančáků byla opravena kvůli kritickému stavu po vybudování kanalizace. Pro možnost obecních investic bylo vlastnické právo převedeno darem na obec. Celkové náklady činily 500 tis. Kč.

 

 

Lesní cesta na Páleníkových pasekách

 

Hlavním záměrem opravy této lesní cesty byl průjezd lesní a udržovací techniky, přístup k obecním lesům a také možnost rozšíření turistiky. Výsledkem oprav je propojení zpevněné komunikace u Bělíčků s komunikací pod Vaverčenů, které vyžadovalo 550 tis. Kč.

 

  

Oprava izolace obecního hostince

Z důvodu pronikání vlhkosti a spodní vody do zdiva nemovitosti rozhodlo zastupitelstvo obce o opravě izolace obecního hostince. Stavební komise doporučila zvolit technologii odvětrání základů, protože rozložení a materiál stavebního zdiva znemožňovaly podřezání stavby.

 

Rekonstrukce topného systému v Mateřské škole

Rekonstrukce topného systému v místní mateřské škole bylo nutné kvůli častým poruchám a netěsnosti. Celkové náklady činily 450 tis. Kč.

 

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty