BARUM CZECH RALLY Zlín

Vážení občané,

ve dnech 28. - 30. 8. 2015 se uskuteční 45. ročník Barum rally a obec Hošťálková bude této akce součástí. Seznamovací jízdy proběhnou ve středu 26. 8. 2015 od 10:00 - 19:00 hodin (za běžného provozu), samotný závod se pojede 30. 8. 2015 a silnice bude uzavřena pro veškerý provoz od 7:11 - 16:25 (regulace provozu od 5:11 hod.)

Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se  vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky a pod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

Žádáme Vás, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.


Miloslav Regner
ředitel Barum Czech rally Zlín

RZ Troják 11,14

 

RZ Semetín 10,13

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty