Poplatky splatné v roce 2016

Poplatek za odvoz komunálního odpadu                                          420,- Kč
Poplatek ze psa                                                                               100,- Kč
Poplatek ze psa - bytový dům                                                          500,- Kč
Poplatek ze psa- paseky                                                                    50,- Kč
Poplatky z hrobů splatné v letošním roce

Obracíme se na občany s žádostí, aby poplatky platili v úředních dnech pondělí  a středa.

Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostním stykem na účet 1760477359/0800, variabilní symbol 1340 a k němu číslo popisné, do zprávy pro příjemce napsat příjmení.

Poplatky jsou splatné do konce dubna letošního roku.

Otevření koupaliště

Oznamujeme, že v pátek 3. 7. 2015 bude zprovozněno koupaliště. Otevřeno bude každý den od 10 hodin.

Dopravní omezení na dolním konci obce

Vážení občané,

z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu dojde od úterý 28. dubna 2015 k dopravnímu omezení  v lokalitě na dolním konci od rozcestí u Pařeniců čp. 75 směrem ulicí k Wolerům  a ulicí nahoru k Filipům a Blizňákům. Ulice budou neprůjezdné, předpokládaná doba opravy je konec května. S úctou vodohospodář.

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2015

S obrovskou radostí oznamujeme, že Obec Hošťálková opět zabodovala v soutěži Vesnice roku 2015 a „utrhla“ v krajském kole krásné !!! 2. místo !!! - ocenění – BÍLOU STUHU!!! Všem zúčastněným patří poděkování za podílení se a koho zajímá, za co že ta stuha vlastně je, tak čtěte: 

Read more: Výsledky krajského kola Vesnice roku 2015

Hošťalovjané "uklízeli Česko"

volejbalistkyV sobotu 18.4.2015 proběhla v naší obci tradiční jarní brigáda, tentokrát v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko". Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo na 60 aktivistů z místních sportovních spolků a ostatních složek. Velké poděkování patří hlavně myslivcům, hasičům, volejbalistům, fotbalistům, hokejistům a církevním mládežníkům.

Read more: Hošťalovjané "uklízeli Česko"

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty