Důležitá informace pro podnikatele, spolky a příspěvkové organizace

Ve středu 19. března 2014 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu Hošťálková uskuteční prezentační setkání se zástupci MAS Podhostýnska. Pro přiblížení – MAS Podhostýnska je název místní akční skupiny, jejímž členem je také naše obec a prostřednictvím které se obci podařilo získat řadu dotací (více informací o MAS na: www.mas-podhostynska.cz).

 

Důvodem prezentační schůzky je „osvěta“ místním podnikatelům, spolkům, příspěvkovým organizacím apod., kteří by rovněž měli zájem požádat si o dotace pro svoji činnost (v závislosti na oblasti podpory cca ve výši 50 - 80 % způsobilých výdajů), ale doposud o této možnosti nevěděli. Manažerky MAS budou zodpovídat konkrétní dotazy.

 

Pro představu jsou zde vybrány některé z projektů,

které byly v minulosti podpořeny:

 

Název projektu Žadatel Přidělená dotace v Kč
Posilovna pod širým nebem TJ Sokol Bystřice p. H. 144 000,00
Moderní zázemí TJ Chvalčov TJ Chvalčov 412 250,00
Odstranění vlhkosti a plísní v posilovny TJ B.p.H. TJ Bystřice p. H. 399 193,00
Obnova odrazové zdi a chodníku v areálu TK B.p.H. Tenisový klub B. p. H., o.s. 160 000,00
Rekonstrukce sociálního zázemí TK Bystřice p.H. Tenisový klub B. p. H. 316 000,00
Běžecké stezky Bystřicka – příležitost pro sport i rekreaci Klub biatlonu B. p. H. 145 520,00
Komáříci zvelebují obec Fotbalový klub Komárno – Osíčko 109 200,00
Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště Fotbalový klub  B. p. H. 797 135,00
Multimediální vybavení SDH Chvalčov SDH Chvalčov 146 340,00
Na holuby v novém  Myslivecké sdružení Křídlo, o.s. 84 700,00
Zahrádkářská chalupa v suchu Český zahrádkářský svaz ZO č.1 349 321,00
Nový zvon a nástrojové vybavení pro kostel  Římskokatolická farnost B. p. H. 449 100,00
Provedení stavebních úprav objektu kostela sv. Václava Římskokatolická farnost Loukov 702 936,00
Restaurování varhan – kostel v Bílavsku Římskokatolická farnost Bílavsko 173 400,00
Na autobus čekáme, obavy už nemáme! (zastávky) Obec Hošťálková 384 000,00
Žijme a odpočívejme v lepším prostředí (kolumbárium) Obec Hošťálková 246 260,00
Nový vstup do ZŠ Hošťálková Obec Hošťálková 112 000,00
Hrajeme si a zpíváme si pro spokojený život ZŠ TGM B.p.H. 72 000,00
Bowling Rusava Best food, a.s. 1 105 864,00
Nákup technol. vybavení pro podporu činnosti Optiky Tereza Hradilíková (Optika) 262 800,00
Rozšíření služeb v oblasti rehabilitačně-sportovní Ivana Benešová 150 000,00
Rezervoár závlahové vody Slavkov p. H. Ing. Dušan Horák   149 638,00
S moderní technikou za moderním zemědělstvím Jaromír Novák 174 000,00
Pod novou střechou už vepři nepromoknou  Jaromír Novák 143 170,00
Pořízení zemědělské techniky Michaela Šlahorková 87 000,00
Budování pastevních areálů  Jan Machač 123 000,00
Nové stroje pro zpracování odpadu  Pavel Bednařík 288 000,00
Nákup olepovacího stroje a pořízení odsávacího zařízení Ctibor Bílek 130 200,00
Nákup strojového vybavení pro truhlářskou dílnu. Jiří Jakubec 286 380,00
Technologická inovace strojového vybavení truhlářské dílny Radim Štípek 325 231,00
Rekonstrukce podlahy v truhlářské dílně a nákup briket. lisu Jiří Jakubec 230 190,00
Vybudování lakovny v truhlářské dílně David Fiala 212 400,00

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty