Zápis do MŠ - 23. 4. 2014

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

 

 

Mateřská škola Hošťálková

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání    / zápis do MŠ /

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2015-2016.

 

 

Místo pro podávání žádostí :  ředitelna MŠ

 

Termín   :     23. dubna 2014

 

Doba pro podání žádosti  :  10.00- 16.00 hod.

 

 

Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce originál rodného listu a potvrzení dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

 

 

POZOR ! 

 

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou  ve dnech 13.4. – 14.4. 2015  v době od 10.00 – 16.00 hod. u ředitelky MŠ v budově mateřské školy.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty