Výsledky krajského kola Vesnice roku 2015

S obrovskou radostí oznamujeme, že Obec Hošťálková opět zabodovala v soutěži Vesnice roku 2015 a „utrhla“ v krajském kole krásné !!! 2. místo !!! - ocenění – BÍLOU STUHU!!! Všem zúčastněným patří poděkování za podílení se a koho zajímá, za co že ta stuha vlastně je, tak čtěte: 

 

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. 

 

Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

 

Pro upřesnění ještě nutno zmínit, jaká ocenění vlastně přihlášené obce mohou získat:

 

- Zlatá stuha         - kompletně ta nej obec         - postupuje do celostátního kola

- Zelená stuha      - za ekologii, životní prostředí - postupuje do celostátního kola

- Oranžová stuha  - za zemědělství                   - postupuje do celostátního kola

- Bílá stuha            - za zapojení dětí a mládeže

- Modrá stuha       - za společenský život v obci

 

Více informací o soutěži naleznete na www.vesniceroku.cz nebo na stránkách Facebooku soutěže.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty