Výběrové řízení - Obecní hostinec

Obec Hošťálková vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního hostince v centru obce, bez vybavení, o výměře 483 m2, Hošťálková č.p. 4. Doba pronájmu je 5 let.

  

Uchazeči předloží následující dokumenty:

-          nabídka ceny za měsíční pronájem bez DPH,

-          podnikatelský záměr,

-          živnostenské oprávnění k provozování živnosti,

-          potvrzení o bezdlužnosti vydané finančním úřadem,

-          potvrzení o bezdlužnosti vydané OSSZ,

-          potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušnou zdravotní pojišťovnou,

-          případné reference.

 

Písemné nabídky doručte v zalepené obálce označené "Pronájem obecního hostince", a to v termínu do 15.3.2013 do 12:00 hod. Otevírání obálek proběhne 18.3.2013 ve 13:00 hod.

Prohlídka objektu je možná po předběžné dohodě. Podrobnější informace získáte na tel. čísle 571 772 347, nebo na emailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty