Poplatky splatné v roce 2016

Poplatek za odvoz komunálního odpadu                                          420,- Kč
Poplatek ze psa                                                                               100,- Kč
Poplatek ze psa - bytový dům                                                          500,- Kč
Poplatek ze psa- paseky                                                                    50,- Kč
Poplatky z hrobů splatné v letošním roce

Obracíme se na občany s žádostí, aby poplatky platili v úředních dnech pondělí  a středa.

Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostním stykem na účet 1760477359/0800, variabilní symbol 1340 a k němu číslo popisné, do zprávy pro příjemce napsat příjmení.

Poplatky jsou splatné do konce dubna letošního roku.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty