Vypnutá el. energie 24. 7. 2014 - trafostanice Sokolovna - část Štěpkové

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Hošťálková - vše z trafostanice VS_4829 u sokolovny. K vypnutí dojde dne 24. 7. 2014 od 7:30 do 16:30 hodin. Dotčené domy – viz orientační mapa.

Hošťálková ve Vesnici roku 2014

Vážení občané,

 

Je mou milou povinností oznámit vám výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Obec Hošťálková získala v náročné konkurenci Zlatou cihlu – to je ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova (za Venkovskou usedlost č.p. 16).

 

Přestože jsme se do soutěže přihlásili poprvé, získali jsme dále vynikající oranžovou stuhu. Toto ocenění nás nominovalo do celostátního kola soutěže, kde budeme reprezentovat Zlínský kraj. Tímto bych rád poděkoval všem spolkům a občanům Hošťálková za nadšení a pomoc při přípravě prezentace naší obce. Moc si toho vážíme a děkujeme!

 

                                                                   Petr Laštovica, starosta obce

 

Takto probíhala návštěva hodnotící komise v obci (fotogalerie, video):

 

FOTOGALERIE 

Důležitá informace pro podnikatele, spolky a příspěvkové organizace

Ve středu 19. března 2014 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu Hošťálková uskuteční prezentační setkání se zástupci MAS Podhostýnska. Pro přiblížení – MAS Podhostýnska je název místní akční skupiny, jejímž členem je také naše obec a prostřednictvím které se obci podařilo získat řadu dotací (více informací o MAS na: www.mas-podhostynska.cz).

Read more: Důležitá informace pro podnikatele, spolky a příspěvkové organizace

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty