Poplatky splatné v roce 2013

Poplatek za odvoz  komunálního odpadu             420,-Kč

Poplatek ze psa                                                       100,- Kč

Poplatek ze psa- bytový dům                                  200,- Kč

Poplatek ze psa- paseky                                           50,-Kč

Poplatky z hrobů splatné v letošním roce.

 

Obracíme se na občany s žádostí, aby poplatky platili v úředních dnech pondělí  a středa.

 

Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostním stykem na účet 1760477359/0800, variabilní symbol 1340 a k němu číslo popisné, do zprávy pro příjemce napsat příjmení.

 

Poplatky jsou splatné do konce dubna 2013.

Výběrové řízení - Obecní hostinec

Obec Hošťálková vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního hostince v centru obce, bez vybavení, o výměře 483 m2, Hošťálková č.p. 4. Doba pronájmu je 5 let.

Číst dál: Výběrové řízení - Obecní hostinec

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty