Informace pro občany zahrnují aktuality, zajímavosti, pozvánky, upozornění, a jiné články směřující občanům, které jsou pro přehlednější uspořádání rozděleny následovně:

 

Mobilní kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY (2)

V pondělí 5. 9. 2016 bude v době od 13h do 16.30 v hale obecního úřadu pan F. Flachs s mobilní kanceláří České Pojišťovny. Zde si mohou občané provést změny osobních údajů u pojistných smluv, nahlásit pojistnou událost i sjednat pojištění životní, majetku, povinné ručení, penzijní spoření, úvěr, hypotéku a další. Tato kancelář zde bude pravidelně každé první pondělí v měsíci. Bližší informace na tel. čísle 732 968 398

Krajské kolo Vesnice roku 2016 - 2. místo a MODRÁ stuha

Letos se do soutěže přihlásilo 251 obcí, z toho 17 jich bylo ze Zlínského kraje. V této těžké konkurenci moderních obcí, naše obec získala 2. místo a ocenění Modrá stuha za společenský život v obci. Za tyto ocenění náleží obcí 300.000 Kč od Zlínského kraje a 600.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem organizacím, spolkům, firmám, prostě všem občanům, kteří se připojili, či nám pomáhali s prezentací naši obce. Je pro mne čest a radost dělat statutárního zástupce takovým občanům, kteří se tak skvěle dokážou zapojit do společenského života obce. Ještě jednou Vám všem, kteří jste nám pomohli, děkuji. Petr Laštovica, starosta obce

Schválení navýšení ceny vodného a stočného od 1. dubna 2016

Obecní zastupitelstvo Obce Hošťálková na svém 12. zasedání dne 15. 12. 2015 schválilo od 1. dubna 2016 cenu vodného ve výši 23,- Kč/m³ + platná sazba DPH a cenu stočného ve výši 17,- Kč/m³ + platná sazba DPH.

Odvoz komunálního odpadu

Odvoz komunálního odpadu se z důvodu vánočních svátku přesunuje
na úterý 22. 12. 2015 (ze čtvrtka 24. 12. 2015)

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty