MAS Podhostýnska, o.s.

Vznik občanského sdružení MAS Podhostýnska

Podhostýnský mikroregion realizoval projekt "Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnska" jehož cílem bylo vytvoření aktivní a dobře fungující místní akční skupiny. K vlastnímu založení došlo 30. června 2006, kdy se uskutečnila ustavující schůze občanského sdružení Místní akční skupina Podhostýnska.

 

Read more: Vznik občanského sdružení MAS Podhostýnska

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty