Hospodářská činnost

Hospodářská činnost obce

Autodoprava a zemní práce zajišťuje přepravu nákladů a výkopové práce nejen pro obec, ale i občanům a mnohým firmám
Vodní hospodářství správa vodovodu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Kamenolom těžba kamene
Lesní hospodářství obec spravuje 485 ha lesa
Bytové hospodářství péče o rozvoj bytového fondu obce
Dům služeb nebytové prostory jsou pronajímány pro služby potřebné občanům, v současnosti je zde ordinace zubního lékaře, čistírna, opravna elektro, kosmetika, opravna a prodejna kol, ozónoterapie a další prodejny

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty