Proběhl zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hošťálková na školní rok 2013-2014 proběhl v úterý 23.dubna 2013 v době od 9:30 do 16:00 hod.  v budově MŠ.

 

 

Zákonní zástupci dětí si přinesli vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a rodný list dítěte. Vyplněná žádost musela být potvrzena lékařem dítěte.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hošťálková se zákonným zástupcům /rodičům/ vydávaly ve dnech 15.dubna – 17. dubna 2013. Rodiče si žádosti mohli vyzvednout v době od 9:30 – 15:30 hod. v budově MŠ.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty