INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 19. srpna 2022 a svátek má Ludvík 30°C | Zítra Bernard 23°C

Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici ÚČETNÍ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Nadpis článku

Starosta obce Hošťálková vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚČETNÍ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Náplň práce:

− Komplexní vedení účetnictví hospodářské činnosti obce (účtování a vedení pokladny, fakturace, běžného účtu)

− Zajišťování platebního styku s bankou

− Daňová agenda, vypracování a podávání daňového přiznání včetně daně z přidané hodnoty

− Evidence a příprava inventarizace majetku 

Požadavky:

− Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí

− Dobrá znalost podvojného účetnictví a znalost zákona o účetnictví

− Vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti

− Dobrá znalost práce s PC

− Příjemné vystupování a práce v kolektivu

− Ochota dále se vzdělávat

− Morální bezúhonnost 

− Způsobilost k právním úkonům

Podmínky:

− Nástup ideálně od 1. září 2022, ale akceptujeme nástup dle možnosti uchazeče 

− Pracovní poměr na plný úvazek

− Platové zařazení dle nařízení vlády č. nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Náležitosti písemné přihlášky:

− Strukturovaný životopis, s uvedením údajů: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, telefonní kontakt, datum a podpis zájemce. 

− O dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

− Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců,

− Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

− Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 110/2000 Sb.

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení –  účetní - hospodářská činnost“ osobně nebo zašlete na adresu Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková čp. 3 , 756 22 nejpozději do 28.7.do 13.00 hod.

 

Petr Laštovica, Starosta obce Hošťálková

Soubory ke stažení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Sledujte nás i na sociálních sítích