INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je úterý 17. května 2022 a svátek má Aneta 11°C | Zítra Nataša 15°C

POZVÁNKA na 20. jednání OZ

25. února 2021 | Hošťálková

Nadpis článku

20. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční dne 2. 3. 2021 v 17.00 v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

PROGRAM:
 1. Kontrola usnesení
 2. Čerpání rozpočtu 1-12/2020
 3. Výsledky hospodaření Hospodářské činnosti 1-12/2020
 4. Studie úpravy pozemku před ZŠ
 5. Řád veřejných pohřebišť v obci
 6. Traktorová sekačka
 7. Vnitřní předpis cestovních nákladů
 8. Kupní smlouva Obec – Vráblíkovi
 9. Směnná smlouva Obec – p.Vaňková
 10. Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2020
 11. Rozšíření veřejného osvětlení
 12. Valná hromada VaK
 13. Pronájem areálu koupaliště
 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN – L.Žambochová
 15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN – Barčák, Opršalovi
 16. Žádost Města Valašské Meziříčí o podporu Plavecké školy VM
 17. Smlouva o zajištění knihovního fondu
 18. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Hošťálková za rok 2020
 19. Smlouva o dílo – Digiregion s.r.o., Zlín
 20. Smlouva o ukládání odpadů na skládce Asompo
 21. Smlouva o zřízení VB – zemní vedení NN – Hajnušov
 22. Žádost p.T.Staňka o odkoupení pozemku
 23. Různé

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Petr Laštovica v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

POZVÁNKA 20.OZ

Sledujte nás i na sociálních sítích