INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je úterý 17. května 2022 a svátek má Aneta 11°C | Zítra Nataša 15°C

POZVÁNKA na 24. jednání OZ

10. listopadu 2021 | Hošťálková

Nadpis článku

24. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční ve čtvrtek 11. 11. 2021 v 15.30 v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

PROGRAM:
 1. Kontrola usnesení
 2. Čerpání rozpočtu 1-9/2021
 3. Inventarizace majetku k 31.12.2021
 4. Návrhy Smluv o sdružených dodávkách energií /elektřina, plyn/
 5. Vypořádání spoluvlastnictví Obec – SPÚ
 6. Nabídka sběrných nádob na textil se zásilkovým boxem
 7. Rozšíření Betlému
 8. Odpady 2022
 9. Rozvojová strategie Obce Hošťálková
 10. Nabídka podílů v p.č.3894/14
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Kamas M.
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene  - přeložka NN - ŘSZK
 13. Workoutové hřiště
 14. Různé

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Petr Laštovica v. r.
starosta obce

Soubory ke stažení

Pozvánka 24. OZ

Sledujte nás i na sociálních sítích