INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 19. srpna 2022 a svátek má Ludvík 30°C | Zítra Bernard 23°C

POZVÁNKA na 30. jednání OZ

4. srpna 2022 | Hošťálková

Nadpis článku

30. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční v úterý 9. 8. 2022 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

PROGRAM:
 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočtové změny
 3. Čerpání rozpočtu a hospodářský výsledek za 1-6/2022
 4. Zařazení investičního záměru do seznamu projektových záměrů MAP Vsetínsko
 5. Vyhlášení výběrového řízení – oprava místních komunikací – dotace MMR
 6. Vyhlášení výběrového řízení – obnova a modernizace vybavení JSDH Hošťálková – dotace MAS
 7. Vyhlášení výběrového řízení – Modernizace učeben dílny a cvičná kuchyně ZŠ Hošťálková – stavební část – dotace IROP
 8. Vyhlášení výběrového řízení – Modernizace učeben dílny a cvičná kuchyně ZŠ Hošťálková – vybavení – dotace IROP
 9. Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Vítek A.
 10. Zpevněné plochy na katolickém hřbitově
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene – zemní vedení VN Štěpková – lokalita za MŠ
 12. Mistrovství ČR ve sprintrally 28.-29.10.2022
 13. Žádost o odkoupení pozemků v lokalitě pod Maruškou – p.Šopík
 14. Navýšení ceny základního balíčku KTV
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka NN – ŘSZK
 16. Diakonie – žádost o dotaci
 17. Žádost o prodej pozemku – A.Papšík
 18. Dražební vyhláška
 19. Žádost MŠ o navýšení rozpočtu na rok 2022
 20. Žádost o příspěvek na opravu kanalizace + zpevněné plochy
 21. Darovací smlouva pro Obec – p.č.5394
 22. Různé

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Petr Laštovica v. r.
starosta obce

Soubory ke stažení

Pozvánka 30.OZ

Sledujte nás i na sociálních sítích