INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 4. října 2022 a svátek má František 8°C | Zítra Eliška 16°C

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

19. září 2022 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 31. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 13. 9. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č.6/2022
 • Navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2022 – MŠ Hošťálková o 420.000,-Kč
 • Nabídku p. Gajdoše na odkoupení lesních pozemků
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene Obec – Bártkovi
 • Žádost p. Šopíka dle zákresu a vypracování GLP
 • Žádost o finanční příspěvek – Letokruhy, částka 6.000 Kč
 • Výsledky výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Swietelský, s.r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Modernizace učeben dílny a cvičné kuchyně ZŠ Hošťálková – stavební část a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení -  KDZ, Vizovice
 • Výsledky výběrového řízení na akci Modernizace učeben dílny a cvičné kuchyně ZŠ Hošťálková – vybavení a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – KDZ, Vizovice
 • Výsledky výběrového řízení na akci Obnova a modernizace vybavení JSDH Hošťálková a uzavření smlouvy výhercem VŘ – Firma ProIZS Chomutov
 • Žádost M. Dani a uzavření Dodatku k nájemní smlouvě
 • Žádost p. Fily a uzavření Kupní smlouvy Obec – M. Filová
 • Příspěvek na činnost šipkařů – BULL Czech club ve výši 3.000 Kč
 • Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Barčák, Gajdoš,…
 • Odměnu místostarostce k životnímu jubileu

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Místostarostku p. J. Plevovou jednáním s p. Krčmou o odkoupení pozemku pod    místní komunikací

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost p. Žambocha o vydání stanoviska k opravě přístřešku

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nabídku p. Zajíčka na koupi stavby rodinného domu v Hajnušově
 • Umístění zrcadla na horní konce obce u výjezdu z Páleníkových pasek na silnici
 • Žádost p. Ježka na odkoupení drtiče kamene

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Den otevřených dveří  v ZŠ Hošťálková dne 27.9.2022 od 15,00 do 18,00 hod.
Plakát 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 31 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích