INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 6. prosince 2023 a svátek má Mikuláš -1°C | Zítra Benjamin -2°C

POZVÁNKA na 5. jednání OZ

21. března 2023 | Hošťálková

Nadpis článku

5. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční v úterý 21. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

PROGRAM:
 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočtové změny
 3. Čerpání rozpočtu 1-12/2022
 4. Hospodářské výsledky HČ za rok 2022
 5. Změna územního plánu
 6. Stravenkový paušál
 7. Rozdělení dotací místním spolkům
 8. Nákup užitkového automobilu
 9. Smlouva o zajištění nákupu knihovního fondu
 10. ČCE - Žádost o příspěvek na letní tábor
 11. ČCE – Legopárty
 12. ČCE – služba občanům
 13. Odkoupení p.č.4789/2 - místní komunikace v Hajnušově
 14. Nabídka ZD Mír Ratiboř
 15. Valná hromada VaK
 16. TE studie napojení vodovodů Ratiboř, Kateřinice a Hošťálková na CV Vsetín
 17. Smlouva o budoucí smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 18. Dopravní situace na horním konci obce
 19. Toulavý Biograf
 20. Zpráva PČR Jablůnka o bezpečnostní situaci v obci
 21. Akce k osvobození obce
 22. Jarní úklid - Ukliďme si Hošťálkovou
 23. Výběrové řízení na akci Nástavba pavilonu MŠV
 24. Rekonstrukce obecního úřadu
 25. Oprava místních komunikací
 26. Dotační možnosti revitalizace zámeckého parku
 27. Různé

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Petr Laštovica v. r.
starosta obce

Soubory ke stažení

Pozvánka 05.OZ

Sledujte nás i na sociálních sítích