INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 1. prosince 2023 a svátek má Iva -2°C | Zítra Blanka -4°C

POZVÁNKA na 9. jednání OZ

24. října 2023 | Hošťálková

Nadpis článku

9. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční v úterý 24. 10. 2023 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

PROGRAM:
 
 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočtové změny
 3. Čerpání rozpočtu 1-9/2023
 4. Ozvučovací technika
 5. Výběrové řízení na opravu PMŠV
 6. Výběrové řízení na opravu místních komunikací
 7. Modernizace obecní knihovny
 8. Oprava místních komunikací v obci
 9. Žádost o odkoupení části p.č.5340/2
 10. Směna pozemků v Hajnušově – J.Galetková
 11. Opravy stropů v Zámku
 12. Žádost družstva žen SDH Hošťálková o dotaci
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro zemní vedení NN – Ostřanský, Zetková
 14. Kupní smlouva – p.č.2377/1
 15. Různé

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Petr Laštovica v. r.
starosta obce

Soubory ke stažení

09. Pozvánka

Sledujte nás i na sociálních sítích